Sökning: "throughput time"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden throughput time.

 1. 1. Whole-Genome Sequencing of two Swedish Individuals on PromethION

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Nazeefa Fatima; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Background: Chromosomes can undergo various changes such as deletions, inversions, insertions, and/or translocations resulting in structural variation differences between individuals. Structural variants are a common source of variability in the human genome and have been known to be associated with common diseases such as autism, cancer, and rare human diseases [1, 2]. LÄS MER

 2. 2. Time Synchronization for Full-Duplex Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Ziyu Liu; Aamer Al-Hamwi; [2019]
  Nyckelord :Time Synchronization; In-band full-duplex; self-interference cancellation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In-band full-duplex has emerged as an attractive solution for significantly enhancing the throughput of wireless communication systems by doubling the spectrum efficiency compared to conventional half-duplex systems. However, the existence of self-interference is a significant barrier to operate full-duplex systems. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av en rengöringsprocess i en produktionslinje : Kompakt tvättkonstruktion som ersätter befintlig tvättanläggning

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :William Lundström; [2019]
  Nyckelord :Designprocess; designprocessen; konstruktion; rostfritt; tvättunnel; ånga; vattenånga; rengöring; alkalisk; edupack; tvål; tvålning; trädteknik; kompakt; tvättkonstruktion; pia;

  Sammanfattning : Den här rapporten dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet iinnovationsteknik och design. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng och utförs vårterminen2019 vid Karlstads universitet. Projektet har genomförts i samarbete med RZ Zampart AB. LÄS MER

 4. 4. KARTLÄGGNING AV VÄRDEFLÖDEOCH IDENTIFIERING AV SLÖSERIERFÖR ÄGGPRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Wallin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Värdeflödeanalys; värdeflödeskarta; slöserier; lean;

  Sammanfattning : Dava Foods i Skara har varit anläggningen för det här examensarbetet där de bearbetar ägg i olika former. För det här arbetet har processen där de tillverkar proteindrycker som säljs till dagligvaruhandel legat i fokus. LÄS MER

 5. 5. Identification of machine tools´ locations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Guillermo Águila Rodríguez; Adrián del Álamo Alcalde; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The scope of this thesis will be focused on the machine FORMA Z1 which is one ofthe most functional amongst the sort of machines currently available in the market. Itprovides faster tool changes besides a huge variety of tool layouts with the possibility ofmaking a product with one only set up. LÄS MER