Sökning: "tiamin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tiamin.

 1. 1. Hästens behov av B-vitaminer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2017]
  Nyckelord :biotin; tiamin; vitaminbehov; vitaminsyntes; vitamintillskott;

  Sammanfattning : Feed supplements containing B-vitamins are marketed as having a calming effect on nervous horses, improving the function of the hindgut, easing the change of coat and increasing the growth and quality of hoofs. The aim of this literature study was to review whether and when horses have a requirement of B-vitamin supplements, and if studies can validate the statements used in the marketing. LÄS MER

 2. 2. Reproduktion hos älg (Alces alces) i Blekinge och nordöstra Skåne 2012-2014 : en studie av honliga reproduktionsorgan, älgobservationer och klimatdata

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Christian Törnmark; [2015]
  Nyckelord :älg; Alces alces; reproduktion; könsmognad; älgobservationer; moose; reproduction; puberty; moose observations;

  Sammanfattning : Älgen är idag en art av stort intresse för det svenska samhället. Främst som resurs, men arten arten kan också orsaka problem i form av trafikolyckor och betesskador. Vid förvaltningsbeslut finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till och för att bedöma stammens storlek finns ett antal olika inventeringsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Prestationshöjande fodertillskott till häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Patricia Sandberg; [2013]
  Nyckelord :fodertillskott; bipollen; kreatin; L-karnitin; solhatt Schizandra chinensis ; fjärilsranka Echinacea spp. ;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka om prestationshöjande fodertillskott till häst har den angivna effekten samt belysa vilken funktion i kroppen på hästen de kan tänkas påverka. Studien är främst begränsad till ämnena bipollen, kreatin, L-karnitin, solhatt (Echinacea spp.) och fjärilsranka (Schizandra chinensis). LÄS MER