Sökning: "tibetansk buddhism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tibetansk buddhism.

 1. 1. Västerländsk turism och föreställningar om tibetansk buddhism : En fältstudie om den västerländska turismens påverkan på den tibetanska lokalbefolkningen i Dharamsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Appropriering; Postsekulär turism; Tibetansk Buddhism; Religion; Globalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om hur västerländsk turism påverkar den tibetanska lokalbefolkningen och specifikt buddhismen i McLeod Ganj i norra Indien. Uppsatsen undersöker och kartlägger relationer mellan religiösa, politiska och ekonomiska intressen samt vad den tibetanska befolkningen tycker om en eventuell kommersialisering av deras buddhistiska kultur och religion. LÄS MER

 2. 2. En tibetansk lamas sista meditation : En kvalitativ studie av en dödsprocess inom tibetansk buddhism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Stefan Carlberg; [2014]
  Nyckelord :Tibetan buddhism; Tenga Rinpoche; Tukdam meditation; Tantric meditations; relic worship; religion and internet; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of Tenga Rinpoches death process and physical death, based on interviews, textual studies and image analysis. Special attention is given to a particular kind of meditation practiced in close connection to physical death and aimed at reaching a state of mind that in the Tibetan tradition is called tukdam. LÄS MER

 3. 3. Munkar versus Imperium : Tibets väg från hierokratisk fredsstat till en modern demokratisk icke-våldsrörelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Paul Bergman Krecs; [2014]
  Nyckelord :Tibet; tibetansk buddhism; Dalai Lama; ickevåld; kulturrevolutionen; maoism;

  Sammanfattning : Det gamla Tibet var inget Shangri-La - drömland innan Kinas invasion, år 1950. Det var ett land som styrdes av en feodal överklass, samt präster och munkar men den uppfyllde alla kriterier av en nationalstat. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär den tibetanska konsttraditionen Thanka och på vilka sätt varierar den?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Wallenius; [2006]
  Nyckelord :thanka; thangka; tibet; tibetanskt; religiös konst; konst; mandala; canvas; dharamsala; norbulinka; buddhism; ikon; tara; indien; kina;

  Sammanfattning : Thanka är en tibetansk konsttradition som består av religiösa bilder föreställande en rad gudar och heliga personer ur den buddhistiska tron. Motiven är starkt symbolistiska och strängt traditionsbetingade. LÄS MER