Sökning: "tibetanskt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tibetanskt.

  1. 1. Vad innebär den tibetanska konsttraditionen Thanka och på vilka sätt varierar den?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Sandra Wallenius; [2006]
    Nyckelord :thanka; thangka; tibet; tibetanskt; religiös konst; konst; mandala; canvas; dharamsala; norbulinka; buddhism; ikon; tara; indien; kina;

    Sammanfattning : Thanka är en tibetansk konsttradition som består av religiösa bilder föreställande en rad gudar och heliga personer ur den buddhistiska tron. Motiven är starkt symbolistiska och strängt traditionsbetingade. LÄS MER