Sökning: "tick size"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden tick size.

 1. 1. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 2. 2. Does the tick size regime on systematic internalisers improve market quality? : An Empirical Analysis on the Swedish Stock Market

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Finansiering

  Författare :Jesper Andersson; Alexander Hübbert; [2021]
  Nyckelord :Systematic Internalisers; Nasdaq Stockholm; Tick size; Market quality; Market composition;

  Sammanfattning : The tick size regime on systematic internalisers (SIs) was seen as a necessary action to level the playing field between SIs and other trading venues, with the hopes to improve the market composition and market quality in favour of regulated markets. However, the previous literature objects to the view as SIs may have gained the first-mover advantage from their previous tick size exemption. LÄS MER

 3. 3. The direct and indirect relation between ungulates on small mammals

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Michael Wentzel; [2020]
  Nyckelord :small mammals; ungulates; vegetation cover; food competition; path analysis; direct; indirect; canopy cover; Sweden;

  Sammanfattning : Ungulates are increasing in Europe, including Sweden and can cause changes to forest structure and forest-dwelling animals. This study is focused on the relation between various ungulate species and small mammal abundance in Swedish forests, through the alteration of ground vegetation cover and directly through food competition. LÄS MER

 4. 4. Diagnostik av fästingburen encefalit med ReaScan® TBE IgM : Metodverifiering av ett snabbtest för detektion av antikroppar mot fästingburet encefalitvirus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabella Augustsson; [2020]
  Nyckelord :Tick-borne encephalitis virus; tick-borne encephalitis; lateral flow assays; ReaScan® TBE IgM; Fästingburet encefalitvirus; fästingburen encefalit; laterala flödesanalyser; ReaScan® TBE IgM;

  Sammanfattning : Fästingburet encefalitvirus (TBEV) är ett RNA-virus som tillhör genuset flavivirus. Vid en TBEV-infektion är feber, trötthet, allmänpåverkan samt huvudvärk och muskelvärk vanligt förekommande symtom. Viruset överförs via saliven från fästingar under de första minuterna efter fästingbett. LÄS MER

 5. 5. Automatic Verification of Embedded Systems Using Horn Clause Solvers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anoud Alshnakat; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recently, an increase in the use of safety-critical embedded systems in the automotive industry has led to a drastic up-tick in vehicle software and code complexity. Failure in safety-critical applications can cost lives and money. LÄS MER