Sökning: "tick tack"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tick tack.

 1. 1. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 2. 2. The comparison of the tool Parsifal with two mid-term planning tools for the electric production of isolated systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektriska energisystem

  Författare :Boris Dadvisard; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The tool Parsifal is a middle-term planning tool developed by the R&D department and the Operation Center. It is used operationally by various isolated systems at EDF, in particular EDF Land. It meets a need for optimization of the electrical power (thermal, hydraulic, markets) over a period of one year or two. LÄS MER