Sökning: "tid och temporalitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tid och temporalitet.

 1. 1. "Du är bara bi sålänge som du är singel" : En fenomenologisk intervjustudie om bisexualitet och pansexualitet med fokus på upplevelser av tid och rum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Hanna Liljehag; [2019]
  Nyckelord :Bisexualitet; pansexualitet; queerteori; fenomenologi; queer temporalitet; rum; rumslighet; sexuella orienteringar; HBTQ; queer; queer fenomenologi; queera rum;

  Sammanfattning : Bisexualitet och pansexualitet har osynliggjorts både inom HBTQ-rörelsen och inom forskningen. Syftet med min uppsats är att undersöka hur kvinnor som har förmågan att attraheras sexuellt och/eller romantiskt av fler än ett kön upplever olika rum och temporaliteter för att förstå osynliggörandet av bi/pansexualitet. LÄS MER

 2. 2. Mörka organisatoriska egenskaper i Försvarsmakten och äldreomsorgen. : En kvalitativ intervjustudie om upplevda organisatoriska utmaningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Elisabeth (Lisa) Arenö; Pernilla Hoke Åberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi lever i en tid med accelererande tekniska och sociala förändringar vilket utmanar individer, organisationer och samhällen. Det här resulterar i höga förväntningar, på såväl människorna som organisationerna som de tillhör, att öka produktiviteten och det inom snävare tidsramar. LÄS MER

 3. 3. Anytime-whatever : Om narrativ struktur och temporal upplösning i Stig Larssons Autisterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Mats O. Svensson; [2012]
  Nyckelord :Stig Larsson; Deleuze; narratology; Stig Larsson; Autisterna; Gilles Deleuze; Gérard Genette; narrativ; narratologi; tidsbilden; temporalitet; tid;

  Sammanfattning : This essay is reading the Swedish author Stig Larssons debut Autisterna [The Autists](1979) in the light of Gérard Genettes narratology and the time philosophy of Gilles Deleuze. The focus of the essay is time and how it is seemingly dissolved. LÄS MER

 4. 4. Temporala strukturer i operativtpolisarbete

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Peter Widenhammar; Daniel Johansson; [2005]
  Nyckelord :Polis; radiokommunikation; temporala strukturer; operativt polisarbete; mobila datorsystem; Informatics;

  Sammanfattning : Polisen är en viktig del av samhället, många har av någon anledning kommit i kontakt med polisen och har synpunkter om hur väl polisorganisationen fungerar. Polisen är en organisation som arbetar med tid i stor utsträckning och det operativa arbetet är tidskritiskt. LÄS MER