Sökning: "tid-rums komprimering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tid-rums komprimering.

  1. 1. EUROPA PÅ RÄLS? En kvalitativ studie av tågturism till Europa

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Julia Johansson; [2020-02-26]
    Nyckelord :Tågturism; tid-rums komprimering; globalisering; beteendemässiga förändringar; bransch-företrädare; hållbar utveckling; hållbar transport; Train tourism; time-space compression; globalization; behavioural change; industry repre-sentatives; sustainable development; sustainable transport;

    Sammanfattning : Transports in Europe are increasing. At the same time, more people are worried about the en-vironment and thus carry the impact on climate change. In this respect, the European Union is trying to push its policy towards more sustainable transports with less emissions and a reduction in climate impact through a collection of transport policies. LÄS MER