Sökning: "tidig palliativ fas."

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden tidig palliativ fas..

 1. 1. Att vara partner till en person med obotlig cancer i en tidig palliativ fas : -En narrativ studie med ett partnerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Johansson; Emelia Olausson; [2019]
  Nyckelord :Obotlig cancer; partnern hyser egna tankar och känslor; partnern och den vårdade personen bär på tankar och känslor tillsammans; partnern ser den vårdade personen på olika sätt; tidig palliativ fas.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara partner till en person med obotlig cancer i den tidiga palliativa fasen, kan bli en omfattande livsförändring, associerat med en lång sorgeprocess. Cancern kan leda till bland annat en känsla av begränsad tid, sorg och ökad risk för ohälsa, om stöd inte erbjuds. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emily Koskinen; Sandra Mason; [2019]
  Nyckelord :Keywords: End of life discussions; End-of-life decisions; Cancer patients; Communication; Nurses experience; Palliative care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer kan uppstå i diverse delar av kroppen. Cancervården använder sig av två faser. Den kurativa fasen där målet är att patienten ska bli botad samt den palliativa fasen där vårdinriktningen är palliativ och sjukdomen inte längre går att bota. LÄS MER

 3. 3. Förekomst och erfarenhet av symtomkontroll vid förstoppning hos personer med cancersjukdom i palliativ fas : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marta Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Förstoppning; Livskvalitet; Cancer; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med livshotande sjukdom kan komma att vårdas i palliativ vård. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidande och symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av problem i multi­professionella team. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Elgström; Linnéa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hospice; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. LÄS MER

 5. 5. När vården inte längre botar : Upplevelser av att vara i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Olsson; Jennie Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Palliativ vård; patient; upplevelse; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är den vård som patienter erhåller vid livshotande sjukdom där bot inte längre är något alternativ och som syftar till att stärka patientens livskvalitet och lindra lidande. Den är indelad i två faser, tidig och sen fas. Den tidiga fasen inriktas på livsförlängande åtgärder och kan pågå i flera år. LÄS MER