Sökning: "tidiga signaler"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden tidiga signaler.

 1. 1. Dude, is this my car? - Hur det episodiska minnet påverkas av rädslobetingning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isak Bojestig; Ocke Sandgren; [2021]
  Nyckelord :episodic memory; discrimination; generalization; fear conditioning; mnemonic similarity rädslobetingning; episodiskt minne; Social Sciences;

  Sammanfattning : When coming across a potentially dangerous situation it is adaptable to be able to assess the danger in an accurate way by recognizing cues for danger or discriminating the situation from previous memories. It has been shown that memories that are consolidated under threat are more likely to lack specificity and may be generalized onto future experiences. LÄS MER

 2. 2. Sedd, Förstådd, Bekräftad : Vårdnadshavares uppfattning om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Britta Parfa; Ingela Häggkvist; [2020]
  Nyckelord :förebyggande insatser; närvarofrämjande; samverkan; tidiga signaler;

  Sammanfattning : Trots svensk skollag om elevers skolplikt och huvudmäns ansvar att alla elever genomför grundskolansutbildning befinner sig inte alla elever i sin skolmiljö. Denna studie undersökte nio vårdnadshavares uppfattningar om problematisk skolfrånvaro och hur tidiga stödinsatser samt samverkan mellan vårdnadshavare och skolan kan främja elevernas skolnärvaro. LÄS MER

 3. 3. Vad katten säger du? : kommunikation mellan katt och människa

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carita Johansson; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; katt; interspecifik kommunikation; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Vi människor har haft stor nytta av det verbala språket för att förstå varandra och utvecklas som art. Eftersom det talade språket fått så stor betydelse för oss verkar vi ha tappat en del av förmågan att läsa andra former av ickeverbal kommunikation såsom doft- och kroppsspråk, något som ickemänskliga djur däremot förstår väl. LÄS MER

 4. 4. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sophia Mourath; [2019]
  Nyckelord :dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Sammanfattning : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. LÄS MER

 5. 5. Metabol inflammation vid övervikt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Albin Hilmersson; [2018]
  Nyckelord :övervikt; inflammation; metainflammation;

  Sammanfattning : Kroniskt överintag av näringsämnen kan leda till övervikt och förändring av fettvävnadens metabola och endokrina funktion. Detta kan resultera i en ökad frisättning av fettsyror, hormoner och proinflammatoriska molekyler och uppkomsten av metabolt aktiverad inflammation. LÄS MER