Sökning: "tidigare forskning astrid lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tidigare forskning astrid lindgren.

 1. 1. Bilder av självständighet -En tematisk studie i de fiktiva figurerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Käll; Edith Rapp Karanouh; [2020]
  Nyckelord :Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; Astrid Lindgren; självständighet; förebilder; relationer;

  Sammanfattning : Det självständiga arbetet analyserar självständighet utifrån de fiktiva figurerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Syftet med analysen är att söka ett svar på hur självständighet yttrar sig och hur självständighet hänger ihop med förebilder. LÄS MER

 2. 2. "Den du så länge har sökt är på väg" : Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Hellström; [2019]
  Nyckelord :Messianska föreställningar; Mio; min Mio; RJ Zwi Werblowsky; Astrid Lindgren; fantasy.;

  Sammanfattning : Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. LÄS MER

 3. 3. Småstaden som blev till sagor : En turismvetenskaplig studie om Vimmerby och den tekniskautvecklingen av Astrid Lindgrens Värld

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ellen Waern; Ellinore Wagnervik; [2019]
  Nyckelord :teknik; destinationsutveckling; nostalgi; storytelling;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens Värld (ALV) öppnade år 1981 upp sina portar för första gången iVimmerby och har sedan dess blivit en plats som hundratusentals människor besöker år efterår. Astrids sagor har gjort sig kända över hela världen och i takt med populariteten växte ävenparken och varumärket Astrid Lindgren. LÄS MER

 4. 4. "Gråt inte mamma! Vi ses i Nangijala!" : Skildringar av döden i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Cecilia Davidssons Lill-Pär och jag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Juliane Eilers; [2017]
  Nyckelord :Children’s grief; grief processing; children’s litterature; death; grief; litterary analysis; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson; Barn i sorg; död; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka, analysera och jämföra hur döden skildras i två skönlitterära barnböcker. Litteraturanalysen och tidigare forskning ska tydliggöra vilken vetenskaplig forskning som finns om hur barn förstår och bearbetar döden i olika åldrar och vilka konsekvenser, ansvarsområden och pedagogiska verktyg detta ålägger vårdnadshavare och skolan. LÄS MER

 5. 5. En studie om sagoarbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Violetta Olsson; Marie Hellström; [2012]
  Nyckelord :kreativitet; kulturarv; lärande; saga; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med studien och våra frågeställningar var att få fördjupade kunskaper om sagans möjlighet att öka förutsättningar till elevernas lärande och utveckling. Vi ville också se om det är relevant att öka sagoarbetet i undervisningen. LÄS MER