Sökning: "tidigare forskning om fritidsgårdar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tidigare forskning om fritidsgårdar.

 1. 1. Hur uppfattas pojkars situation inom hederskulturer där våld och förtryck förekommer? : En studie om hur personal på fritidsgårdar uppfattar pojkars och unga mäns roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mimmi Carlsson; Elma Norberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterat våld och förtryck; dubbla roller; rollblandning; pojkar och unga män;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur personal på olika fritidsgårdar ser på pojkarnas och de unga männens situation och roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Undersökningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där en kvalitativ innehållsanalys har använts för att koda materialet. LÄS MER

 2. 2. Främja eller förebygga?- En studie om fritidsgårdars roll i utsatta områden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Carlsson Theander; Theodor Crawford; [2020]
  Nyckelord :fritidsgårdar; kriminalitet; särskilt utsatta områden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har debatten kring den kriminella verksamheten i utsatta områden växt sig större och större. I denna debatt diskuteras bland annat hur samhället ska komma åt roten till problemet. LÄS MER

 3. 3. SYSTRARNA HÅRDROCK : Diskurser inom kvinnliga hårdrocksmusikers lärandemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Wickzell Jakob; [2019]
  Nyckelord :musikdidaktik; genus; diskursanalys; hårdrockspedagogik; rockskola;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar kvinnors förutsättningar för att lära sig hårdrocksmusicerande, med ett fokus på vilken roll olika miljöer spelar för lärandet. Även tidigare forskning inom hårdrock och genusforskning inom musicerande, samt skola och didaktikperspektiv lyfts. LÄS MER

 4. 4. ”Good fences make good neighbours” - Om brobyggande mellan katolska och protestantiska ungdomar i Belfast på gräsrotsnivå.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jan Pettersson; [2010-03-19]
  Nyckelord :Ungdomsarbete; brobyggande; livssituation; Belfast;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning om brobyggande mellan katolska och protestantiska ungdomar i Belfast på Nordirland, samt en inblick i deras livsvärld i arvet efter den långvariga konflikt som har ägt rum i området. Våldsamheterna har taggats ner avsevärt gentemot hur det brukade vara för bara ett par decennier sedan och man hör inte lika mycket om det längre. LÄS MER

 5. 5. Gårdsungar! – Fritidsgårdsungdomar och deras inställning till samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mikael Korths; [2009]
  Nyckelord :fritidsgård; ungdom; samhälle; inställning; intressen;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera ungdomars intressen och inställning till samhället, och dess institutioner, samt etiska ställningstaganden, rörande droger, brott och om att få respekt, i förhållande till i vilken miljö ungdomarna spenderar sin fria tid.Undersökningsfrågorna kretsar kring om något mönster kan ses, och hur det i så fallser ut, när det gäller social inställning och intressen bland fritidsgårdsaktivaungdomar i jämförelse med föreningsidrottade, i en mindre stad i jämförelse med en större, bland barn till föräldrar med låg respektive hög yrkeskvalifikationsnivå, separatrespektive sammanboende, med etnisk svensk eller annan bakgrund samt vilket av dessa eventuella mönster som syns vara tydligast. LÄS MER