Sökning: "tidigare forskning särskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden tidigare forskning särskolan.

 1. 1. Kommunikation i särskolan: möjligheter och utmaningar : "Likvärdigutbildning är rätten till kommunikation"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Everitt Karin; Sävström Susann; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; Kommunikation och alternativ kommunikation i särskolan; Relationsperspektiv; stöd; yrkesprofessioner i särskolan;

  Sammanfattning : Studien berör området kommunikation i särskolan, hur det hanteras och tar sig uttryck i ett sammanhan i särkolemiljö. Denna studie syftade till att öka kunskapen och undersöka hur arbetet med Alternativ och Kompleterand Kommuniktion (AKK) fungerar i särskolan. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i skymundan : En forskningsöversikt över samhällskunskapsundervisningen inom särskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Astrid Stedt; [2021]
  Nyckelord :intellectual disability; special school; special needs; social studies and citizenship education; särskola; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik och kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Särskolan skrevs in i skollagen 1985 och har sedan dess varit en skolform för elever med intellektuella funktionsnedsättningar som inte anses kunna följa den ordinarie undervisningen. Sedan särskolans införande har verksamheten utvecklats till att närma sig den ordinarie skolverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation-En mänsklig rättighet utifrån grundläggande behov : Strategier i undervisningen för elever som använder AKK utifrån möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Uhr; [2020]
  Nyckelord :tal; språk; kommunikation; kommunikationssvårigheter; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; intellektuell funktionsnedsättning; strategier;

  Sammanfattning : Studien beskriver undervisningen för elever som använder alternativa kommunikationssätt beroende på tal-, språk och kommunikationssvårigheter och är inskrivna i särskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen gällande vad pedagoger använder för strategier i undervisningen för elever som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation vilket förkortas AKK, samt utifrån möjligheter och hinder se hur stödet kan utvecklas. LÄS MER

 4. 4. En hanterbar skola: : En kvalitativ studie om orsaker till avsaknad av problematisk skolfrånvaro i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Häggmark; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; intellektuell funktionsnedsättning; närvaro; problematisk skolfrånvaro; särskola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Problematisk skolfrånvaro framställs i medier som ett växande problem på skolorna, även särskolan uppges ha elever med ogiltig sammanhängande frånvaro. Vid eftersökning av dessa elever framkom att problematiken är ovanlig inom särskolan, vilket väckte ett intresse och en vilja att undersöka och förklara detta. LÄS MER

 5. 5. ”Tänker man rätt?” : En studie kring personalen i särskolans föreställningar om elever på tidig utvecklingsnivå ur ett intersektionellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Cronmalm; [2019]
  Nyckelord :Compulsory school for children with severe learning disabilities; Functionality; Gender; Intellectual disability; Intersectionality; Funktionalitet; Genus; Intellektuell funktionsnedsättning; Intersektionalitet; Särskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Elevgruppen som i fokus för studien befinner sig på tidig utvecklingsnivå, vilket innebär en mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär stora nedsättningar inom en rad olika områden som t.ex. abstrakt tänkande, kommunikation och rörelseförmåga. LÄS MER