Sökning: "tidigare kriminella"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden tidigare kriminella.

 1. 1. Arbetets väsentlighet - En kvalitativ studie kringvikten av arbeteför tidigare kriminella i deras sökande mot ett mer konventionellt liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elin Persson; [2020-11-18]
  Nyckelord :tidigare kriminella; anställning; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens betydelse i relation till deras förändringsprocess. Integrationen till arbetsmarknaden har även den belyst och undersöktsför att öka förståelsenkring de svårigheter individerna möter i vardagen. LÄS MER

 2. 2. NO TELL, NO SMELL, NO SELL -INTERNETFORUMET FLASHBACK OCH CANNABISODLARE En netnografi om neutraliseringstekniker inom en kriminell subkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2020-08-13]
  Nyckelord :neutraliseringstekniker; försvarandet av nöjet; legitimering; cannabis; subkultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur de människor som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare på Flashback, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar. Analytisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) kriminologiska teori om neutraliseringstekniker, som innebär att brottsliga handlingar för att kunna genomföras måste försvaras via olika former av kulturellt anpassade neutraliseringar. LÄS MER

 3. 3. Unga Kriminella : -Vad säger unga kriminella, professionella inom socialt arbete och tidigare forskning om riskfaktorer för kriminellt beteende?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :zhila assafi; amal Bashir Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “MASKEN HAR BLIVIT EN DEL AV DEN JAG ÄR IDAG, SÅ DET ÄR DEN MASKEN JAG HÅLLER PÅ ATT TA AV” EN KVALITATIV STUDIE OM KLIENTERS UPPLEVELSE AV KRIMINALVÅRDENS BEHANDLINGSPROGRAM ONE-TO-ONE.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Matilda Rasmusson; Sandra Carty Linnér; [2020]
  Nyckelord :Anstalt; Behandlingsprogram; Identitet; One-to-One; Programledare; Upplevelse.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kriminalvården erbjuder sina klienter behandlingsprogram vilket syftar till att minska återfall i brott. Tidigare forskning har främst undersökt behandlingsprograms effekt på återfall i brott, och få om klientens upplevelse av programmen. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill inte att de ska minnas mig så", en kvalitativ studie om vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Bita Mehrabani; Linnea Axelsson; Anesa Mravac; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Ex-kriminella; Kriminalitet; Livsstil; Vändpunkter ;

  Sammanfattning : Ett växande intresse för uppkomsten av kriminalitet i samhället har i vissa fall bidragit till en negligering av före-detta kriminellas återanpassning i samhället. Studien fokuserar på individer som kallar sig för ex-kriminella där studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för ex-kriminella att ta sig ur en kriminell livsstil. LÄS MER