Sökning: "tidmedveten"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tidmedveten.

  1. 1. Att nyttja kulturarvet. En undersökning om hur museets uppdrag möter skolans uppdrag i en lärandemiljö

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Linn Winberg; Kathrin Runge; [2016]
    Nyckelord :museipedagog; uppdrag; läroplan; kulturarv; skollag; kulturarvsinstituon; regionalt uppdrag; tidmedveten; platsbaserad undervisning;

    Sammanfattning : SammandragSyftet med denna undersökning, genom en empirisk undersökning är att redogöra för vad som händer i mötet mellan kulturarvsinstutionen och skolan. Vi vill ta reda på hur museipedagoger arbeta med uppdraget samt vilket synsätt man har mot läroplanen, och om inkluderar det i den planerade aktiviteten. LÄS MER