Sökning: "tidner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tidner.

 1. 1. High Level Motion Planning for a Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Kelsey Lundqvist; Fabian Tidner; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Robots and automated systems are becoming an ever present part of modern life. The simplicity with which a technology can be used by people without a technological background is paramount to its adoption by the general public. LÄS MER

 2. 2. Företags redovisningsval: K2 eller K3 : Hur väljer fastighetsbolag och FoU-företag regelverk för upprättande av årsredovisning?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Carlsson; Ellen Tidner; [2017]
  Nyckelord :Redovisningsval; K-regelverket; K3; K2; fastighetsbolag; FoU-företag;

  Sammanfattning : Inför införandet av K3 diskuterades det inom redovisningsprofessionen vilket regelverk mindre fastighetsbolag och forsknings- och utvecklingsföretag (FoU) skulle välja. De olika regelverken innebär både för- och nackdelar för företagen med betoning på komponentavskrivning för fastighetsbolagen och aktivering av utvecklingsutgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar i FoU-företag. LÄS MER

 3. 3. Kritiska framgångsfaktorer för en bättre värld : en studie om införandet av beslutsstödsystem i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Frida Tidner; Filippa Norman; [2016]
  Nyckelord :Beslutsstöd; BI; Yeoh och Koronios; implementering; Model of critical success factors for BI systems; CSF; faktorer; ideella organisationer; implementeringsprojekt.;

  Sammanfattning : Att implementera ett beslutsstöd i en organisation är en resurskrävande och komplicerad uppgift där problem ofta uppstår. Syftet med denna studie är därför att identifiera de kritiska framgångsfaktorer som ideella organisationer bör ta hänsyn till när de implementerar ett beslutsstöd. LÄS MER