Sökning: "tidning genre"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tidning genre.

 1. 1. Kultur eller livsstil? : En kvantitativ och kvalitativ studie över livsstilsjournalistik på svenska kultursidor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Moa Malmqvist; Morgan Storesund Skarin; [2020]
  Nyckelord :kultur; livsstil; kulturjournalistik; livsstilsjournalistik; kommersialisering; medialisering;

  Sammanfattning : Kulturjournalistiken i Sverige har de senaste 30 åren genomgått en flerdimensionell förändring av omfattning, format och inte minst innehåll. Utvecklingen infaller parallellt med samhälleliga och mediala fenomen som kommersialisering och medialisering. LÄS MER

 2. 2. Ju närmre branden desto hetare nyhet : En jämförande textanalys av lokala morgontidningars och rikstäckande kvälls- och morgontidningars rapportering kring skogsbranden i Västmanland 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Lindström; Joline Ekman; [2014]
  Nyckelord :Kvällstidningar; Lokaljournalistik; Morgontidning; Skogsbrand; Västmanland;

  Sammanfattning : Under sommaren 2014 inträffade en skogsbrand i Västmanland. Det började brinna den 31 juli och 13 800 hektar skog brann upp. Formellt avslutades räddningsinsatsen den 11 september samma år. Människor tvingades lämna sina hem och medier rapporterade om den ”värsta branden i modern tid”. LÄS MER

 3. 3. Ledartexten – En genre för alla?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Jessica Töyrä; [2014]
  Nyckelord :DN; SvD; läsbarhet; talspråklighet; ledargenre; meningslängd; bisatsfrekvens; personliga pronomen; personord; LIX; OVIX;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker läsbarheten i ledargenren i morgontidningarna DN och SvD med hjälp av läsbarhetsfaktorerna; meningslängd, bisatsfrekvens, personliga pronomen och personord, LIX samt OVIX. Hypotesen som prövas i uppsatsen är att ledargenren, liksom skriftspråket i allmänhet, har gått mot ett allt ”enklare” och mer läsbart språk med mer inslag av talspråklighet. LÄS MER

 4. 4. Mannen valde, kvinnan svalde : en studie om hur män och kvinnor framställs i personporträtt i landsortspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper di Corsi; Robin Stjernberg; [2012]
  Nyckelord :Dagspress; genus; journalistik; landsortspress; personporträtt; stereotyper.;

  Sammanfattning : Personporträttet som genre, då framför allt i landsortspress, är ett relativt outforskat område inom medieforskningen. Syftet med studien är att undersöka hur journalister framställer män och kvinnor för sina läsare, eftersom vi anser att journalister bör vara medvetna om hur framställningar reproducerar normer som i sin tur inte ifrågasätter gällande maktstrukturer, och har ett ansvar att reflektera över detta. LÄS MER

 5. 5. Gringo - en språklig förnyare men hur? : En genre- och stilanalys av ett nytt samhällsmagasin över kulturgränser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Johanna Staaf; [2006]
  Nyckelord :interkulturell retorik rinkebysvenska standardspråk humor genre tidning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER