Sökning: "tidning historia"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden tidning historia.

 1. 1. ”Lapparna i Sverige” : En studie om hur dagstidningarna Norrbotten-Kuriren och Norrländska socialdemokraten, gestaltade samer under 1920-talet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Elinor Persson; [2016]
  Nyckelord :Samer; minoritet; postkolonialteori; Norrbotten-Kuriren; Norrländska Socialdemokraten; subjektsposition och ”De andra”.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att se hur samer gestaltades i två norrbottniska tidningar under 1920-talet. Hur beskrevs samerna, användes några värdeladdade ord eller anlades några stereotyper? De två tidningarna som valts till undersökningen är Norrbotten-Kuriren en konservativ tidning och Norrländska Socialdemokraten, NSD en socialdemokratisk tidning. LÄS MER

 2. 2. Ridsport och genus - en kvalitativ studie av tidningen Min häst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Janette Skogshus; [2016]
  Nyckelord :ridsport; genus; media; Connell Hirdman; serier; tidning min häst; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läroplansförändring inom Idrott och hälsa : En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Tholse; [2015]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplansförändring; gymnastik; idrottslärare; läroplansforskning; ämnesinnehåll och syfte;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGArbetets art: Ämneslärarutbildning, Examensarbete i Historia, 15HPAntal sidor: 36Titel: Läroplansförändring inom Idrott och hälsa, En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11Författare: Ida Tholse, 911114-2023Handledare: K.G Hammarlund                                                                                                                                                                 Bakgrund: Förändring i skolan är något som sker kontinuerligt. LÄS MER

 4. 4. Synen på nationalsocialismen i Svenska kyrkan under 1930- och 1940-talen. En text- och diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Emil Anselin; [2014]
  Nyckelord :Svensk-kyrklig press; nationalsocialism; diskurser; nyckelbegrepp.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att analysera synen på nationalsocialism i de svenskkyrkliga tidningarna Göteborgs Stifts-Tidning, Kyrka och folk, Svensk kyrkotidning och Vår Lösen. Jag har fokuserat på vad tidningarna ansåg vara positivt respektive negativt med nationalsocialismen samt på vilka grunder de tog ställning på det ena eller andra sättet, hur de motiverade sina åsikter samt vilka förändringar som skedde över tid. LÄS MER

 5. 5. Stora och mäktiga sanningar : En studie av några populärvetenskapliga framställningar av Charles Darwins idéer i Sverige 1859-1909

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonatan Samuelsson; [2013]
  Nyckelord :darwin; 1859-1909; populärvetenskap; ludwik fleck; ny illustrerad tidning; verdandi; populärvetenskapens historia i sverige; populär biologi; populärbiologi; evolution; evolutionsteori; evolutionsteori historia; historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker några svenska populärvetenskapliga framställningar av Darwins idéer under halvseklet efter publiceringen av On the origin of species. De publikationer som studeras mest ingående är Ny illustrerad tidning och Verdandis småskrifter. LÄS MER