Sökning: "tidning"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade ordet tidning.

 1. 1. Sagan om villkorstrappan : en narrativ analys av nyhetsmediers rapportering om polisens flaggförbud på Studenternas IP 2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carl Andreasson; Nils Larsson; [2022]
  Nyckelord :villkorstrappan; football supporters; football fans; news media; sports journalism; hooliganism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper examines how five news media magazines in Sweden, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Upsala Nya Tidning and Svenska Dagbladet, tell the story of how and when the Swedish police decided to ban flags at Uppsala football club IK Sirius home stadium Studenternas IP in September 2021. Qualitative method was used to examine and analyze 25 articles from a perspective of narrative theory and framing theory. LÄS MER

 2. 2. ”Kallblodiga dubbelmördaren” och ”Våldsamma expojkvännen” : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Johanna Möller och Billy Fagerström gestaltas i lokalpress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Waktel; Matilda Kennerberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsjournalistik; kvinnlig förövare; manlig förövare; genusteori; gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys; lokal press.;

  Sammanfattning : This study examines how local newspapers frame female and male murderers. Thestudy specifies two murder cases that recieved a lot of media coverage, and themurderers are Johanna Möller and Billy Fagerström. LÄS MER

 3. 3. Att väcka kärlek till naturen : Naturskyddsföreningen ur ett känslopolitiskt perspektiv 1909–1919

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Säll Linnea; [2022]
  Nyckelord :Naturskyddsföreningen; naturskyddshistoria; naturskydd; miljöhistoria; känslohistoria; kärlek; 1909 - 1919; Sverige; nationalromantiken.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats studerar den tidiga svenska naturskyddsrörelsens historia utifrån ett känslohistoriskt perspektiv. År 1909 startades Naturskyddsföreningen vars syfte var att väcka och underhålla kärlek till den svenska naturen, samt kämpa för dess beskydd. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår : En studie om Bonnier News lokaltidningssegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Arnshed; Fabian Seitz; [2022]
  Nyckelord :Media; newspaper; local newspaper; digitization; digital transformation; marketing; marketing strategies.; Media; tidning; lokaltidning; digitalisering; digital transformation; marknadsföring; marknadsföringsstrategier.;

  Sammanfattning : Titel: Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår - En studie om Bonnier News lokaltidningssegment Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi C Författare: Jesper Arnshed & Fabian Seitz Handledare: Katarina Arbin Datum: Januari 2022 Syfte: Traditionell mediekonsumtion har länge utgått från den fysiska papperstidningen. Med digitaliseringens intåg blev förändringar påtvingade för verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Afrika söder om Sahara : En komparativ studie om hur DN & SvD rapporterade om subsahariska länder 2009 respektive 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Mathilda Svensson; Viktoria Mazerant; [2021]
  Nyckelord :Afrika; Gestaltningsteorin; Global journalistik; Kvantitativ innehållsanalys; Nyhetsvärdering; Subsahara; Afropessimism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterade om subsahariska länder i Afrika under 2009 och 2019 och huruvida den svenska mediebilden av de 48 länderna söder om Sahara har förändrats över tid. Denna uppsats använder en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka hur mediebilden av subsahariska länder ser ut i de valda morgontidningarna. LÄS MER