Sökning: "tidning"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade ordet tidning.

 1. 1. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 2. 2. Det är inte publiken, det är retoriken! : En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Angelicca Larsson; Viktor Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; Convergence; Rhetoric; Semiotic; Content analysis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Swedish newspapers; Facebook; Konvergens; Retorik; Semiotik; Innehållsanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Dagstidningar;

  Sammanfattning : This study has analysed how the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet are using rhetorical instruments in their Facebook posts. To examine this, 50 posts from each newspaper has been chosen based on the number of interactions. The posts were divided into three parts: text, image and headline and have been analysed separately. LÄS MER

 3. 3. Kramtjuv, mobilzombie, douche och sekundärkränkt : Frekvensanalys av orden från Nyordslistan 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Camilla Villemo Widman; [2020]
  Nyckelord :nyord; etablering; tidning; Twitter; frekvens; etablerade ord; vanliga ord; sällsynta ord; döda ord.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine which of new words presented in Nyordslistan are established in the language since 2012. Source text for this essay are seven Nyordslista published between 2012 and 2018. The study analyses the frequency of the new words in newspapers and on Twitter using two databases, Mediearkivet and Korp. LÄS MER

 4. 4. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 5. 5. ”JA, VI ÄR JU HELT BESATTA I DE DÄR SIFFRORNA!” - En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Asplund; Nadia Mattsson; [2019-06-28]
  Nyckelord :Betalvägg; Betalstrategi; Journalist; Journalistik; Journalistikens kommersialisering; Nyhetsvärdering; Strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Att utifrån teorier om nyhetsvärdering och journalistikens kommersialisering få en fördjupad förståelse för hur journalister arbetar med och resonerar kring nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.Teori: Journalistikens kommersialisering, Nyhetsvärdering. Metod: Kvalitativ intervjustudie. LÄS MER