Sökning: "tidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 942 uppsatser innehållade ordet tidningar.

 1. 1. HUR PORTRÄTTERAS ITALIENSKA PREMIÄRMINISTRAR I SVERIGE? EN KOMPARATIV STUDIE AV DE ARTIKLAR SOM SKREVS OM SILVIO BERLUSCONI & MATTEO RENZI I DAGENS NYHETER SAMT AFTONBLADET UNDER KALENDERÅREN 2010 OCH 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Michaelsson; [2023-04-11]
  Nyckelord :Media bias; Gatekeeping; Medielogik; Korruption; Opartiskhet;

  Sammanfattning : Titel: Hur porträtteras italienska premiärministrar i Sverige? Författare: David Michaelsson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som har skrivits om två italienska premiärministrar av olika politisk profil i två svenska tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter samt om och hur detta har påverkats av tidningarnas politiska profil. Frågeställning: 1) Hur ofta nämns Italiens premiärminister i de bägge tidningarna? 2) Hur beskrivs premiärministrarna? 3) Undanhålls negativa nyheter om respektive premiärminister med utgångspunkt i tidningens politiska profil? Metod: Kvalitativ textanalys samt kvantitativ innehållsanalys Material: 421 artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioderna 2010-01-01 till 2010-12-31 respektive 2015-01-01 till 2015-12-31. LÄS MER

 2. 2. Vi Vandrar Vidare - En studie om samhällets syn gentemot luffarna

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felix Jirlind; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Luffaren är en figur som idag antingen betraktas utifrån ett romantiserat skimmer eller som en lättjefull och ovårdad individ. Kanske ser man Astrid Lindgrens Paradis-Oskar framför sig eller någon slags tragisk trashank. LÄS MER

 3. 3. Tidningars beskrivningar av personer med funktionsnedsättning. Stereotypisering och motverkande av stereotyper i fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Selma Isovic; Christina Falvin; [2023]
  Nyckelord :People with disabilities; stereotypes; stereotyping; newspaper; language use Personer med funktionsnedsättning; stereotyper; stereotypisering; tidningar; språkanvändning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how people with disabilities are described in Swedish newspapers and how these descriptions relate to the theory of stereotypes and stereotyping. Two research questions were answered: 1) How are people with disabilities described in Swedish newspapers? And 2) how do these descriptions contribute to upholding or challenging stereotypes about people with disabilities? The empirical material for this study was descriptions of people with disabilities in newspaper articles from four Swedish newspapers. LÄS MER

 4. 4. Risk of Debris Flows in Åre : Literature Review of the Current Risk for Debris Flows in Åre Municipality and Predictions for the Future

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Peterson; Wilma Sjöhag; [2023]
  Nyckelord :Åre municipality; Debris flows; Landslides; Geological hazards; Climate change; Åre kommun; Slamström; skred; Geologiska risker; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Several debris flows have affected Åre municipality (Sw. Åre kommun) in the last 20 years. Jämtlandis a declared risk area for landslides and debris flows and there is an even higher probability oflandslides causing great damage around the Åre urban area. LÄS MER

 5. 5. The German Imigrants in New Knoxville, Ohio

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Birgitta Sundell-Rånby; [2023]
  Nyckelord :Agriculture; German immigration; habitus; historic archaeology; landscape archaeology; Agrikultur; tyska immigranter; habitus; historisk arkeologi; landskaps arkeologi;

  Sammanfattning : America is a nation of immigrants and all immigrants brought culture with them. There is not one American culture. Many Ohioans are descended from German ancestors, their German heritage is still present in the cultural and social landscapes. German immigrants came to America in search of farmland and independence. LÄS MER