Sökning: "tidningsartiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet tidningsartiklar.

 1. 1. Prioriteringar i stadsbyggandet: En studie om Angereds Närsjukhus och den entreprenöriella stadsutvecklingens gränser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dorian Francis; [2021-01-21]
  Nyckelord :stadsutveckling; stadsplanering; segregation; ojämlikhet; entreprenöriell stadsutveckling; entreprenörsurbanism;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka motiv politiska beslutsfattare har när de genomför satsningar på den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.Teori:I studien tog jag avstamp i forskningen på samtida stadsplanering som visar att det finns ett entreprenöriellt förhållningssätt till stadsplanering som dominerar bland offentliga beslutsfattare (Harvey 1989; Sager 2011). LÄS MER

 2. 2. ”Det är alltid fel att köpa sex. . .” : En diskursanalys av hur sexköpare framställs i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Dijana Rakovic; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sex buyer; prostitution; discours analysis; Foucalt; newspaper; Sexköpare; prostitution; diskursanalys; Foucault; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur sexköpare framställs diskursivt i svensk dags- och kvällspress. 25 artiklar har analyserats från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under tidsperioden maj och juni 2020. LÄS MER

 3. 3. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
  Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Narkotikapolitik och dödlighet : En diskursanalys av debatten kring svensk narkotikapolitik i tryckt media under januari-april 2021

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Olsson; Lisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Narkotikapoltik; narkotika- och läkemedelsrelaterad dödlighet; diskurs- och WPR-analys; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Studien är en diskursanalys med syfte att analysera hur svensk narkotikapolitik framställs diskursivt och hur problemrepresentationen ser ut i svensk dagspress. Tidningsartiklarna är hämtade från både rikstäckande media och lokal dagspress. I analysen har två framträdande diskurser kunnat urskönjas. LÄS MER

 5. 5. Tabloidization in Swedish news media? The ongoing pandemic in focus : A quantitative content analysis of how Swedish news media communicates about the COVID-19 vaccine

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Annie Brandelid; Evelina Eklund; [2021]
  Nyckelord :Tabloidization; news media; COVID-19 vaccine; hard and soft news.; Tabloidisering; nyhetsmedia; COVID-19-vaccin; hårda och mjuka nyheter.;

  Sammanfattning : In times of crises such as pandemics, wars or natural disasters, the responsibility of the news media increases. Previous research has shown that people in crisis tend to seek information in traditional media and find it the most reliable source. LÄS MER