Sökning: "tidplan BIM"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden tidplan BIM.

 1. 1. BIM i produktionsplanering : Förutsättningar och ledarskap

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mattias Martinsson; Anders Wennberg; [2018]
  Nyckelord :BIM; production planning; safety planning; site planning; construction logistics plan; time plan; calculation; leadership; management; BIM; produktionsplanering; Arbetsmiljö; APD-plan; Kalkyl; Tidsplan; ledarskap;

  Sammanfattning : Som en följd av att byggbranschen implementerar och använder sig av BIM har nya yrkesroller skapats för att hantera och leda arbetet. Forskning har visat att det råder en osäkerhet gällande dessa yrkesroller, vilka arbetsuppgifter och vilka faser de ska vara delaktig i. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av förvaltningsskedetmed 4D-planering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Iskos; Ahmed Zohair Ahmed; [2017]
  Nyckelord :4D planning; Streamlining; Management; 4D-planering; Effektivisering; Förvaltning;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen har det konstaterats att BIM och 4D-planering är arbetssätt som effektiviserar och underlättar arbete under projektering- och produktionsskedet. Det har visat sig att dessa tekniker är kostnads- samt tidsbesparande. LÄS MER

 3. 3. Producera mängdgrafer genom BIM : Produce quantity take-off graphs using BIM

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Robert El-Zouki; [2017]
  Nyckelord :BIM; IFC; KPI; Quantity take-off; Time schedule; Vico Office; Quantity take-off charts; CoClass; BIM; IFC; KPI; Mängdavtagning; Tidplan; Vico Office; Mängdgraf; CoClass;

  Sammanfattning : Avvikelser i ett byggprojekt leder till bland annat förseningar. De kan även leda till för tidigt avslutadeaktiviteter. Oavsett blir detta ett problem då kontraktstiden för underentreprenörer är bestämda. LÄS MER

 4. 4. 5D-modellering av ett anläggningsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Broström; [2017]
  Nyckelord :5D-BIM; BIM; Civil engineering; 5D; 5D-modellering; BIM; anläggning; anläggningsprojekt; anläggningsbranschen; AMA Anläggning; byggnadsinformationsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utvärdera möjligheterna med bygginformationsmodellering, BIM, inom anläggningsbranschen genom att skapa en fullständig 5D-modell som beskriver ett anläggningsprojekt. BIM är i praktiken definierat som en dynamisk modell där man använder sig av intelligenta objekt istället för linjer. LÄS MER

 5. 5. Planering med BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kristoffer Larsson; [2016]
  Nyckelord :Bygg; planering; BIM;

  Sammanfattning : New technical solutions is popping up all the time. In the construction industry today there is a development to find methods that can take advantage of these modern technological solutions. BIM is a term that stands for this development of information handling and therefore for the streamline and improvement of the construction process. LÄS MER