Sökning: "tidsanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet tidsanvändning.

 1. 1. Samtalet är så mycket mer än bara samtal! : Förutsättningar för lärande i olika arbetsformer och sittordningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristian Krogius; David Odelind; [2020]
  Nyckelord :sittordning; individuellt arbete; grupparbete; ämnesrelaterat; icke-ämnesrelaterat ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring lärarens arbete med helklassundervisning, sittordning och samtal. Studien utgick från den sociokulturella teorin, där tyngdpunkten ligger på att lärande sker i samtal med andra. Undersökningen är i grunden en kvantitativ studie av lärarens tidsanvändning och samtal i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Impact of daily time use on direct energy consumption in the uk and its climate importance : A time series analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Saray Pradas Segura; [2020]
  Nyckelord :Direct emissions; UK; Time use; Carbon emissions; Households.; Direkta utsläpp; UK; Tidsanvändning; Koldioxidutsläpp; Hushåll.;

  Sammanfattning : In order to achieve the reductions in emissions that nowadays our planet urgently needs, the collaboration of citizens is necessary. It is necessary that citizens consume products and services that sustainably reduce indirect emissions, but also it is necessary that citizens reduce their associated direct emissions, through the use that they make of their time. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsnära chefers hälsa : Samband mellan hälsa, stressorer och strategier

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cathrine Nevland; Linda Svensk; [2019]
  Nyckelord :hälsofrämjande strategier; stressorer; hälsa; hållbart ledarskap; verksamhetsnära chefer;

  Sammanfattning : Verksamhetsnära chefer i sjukhusvården har ett viktigt arbete där de ofta fungerar som länk mellan operativ personal och överordnade chefer. Statistiken visar stigande sjukskrivning och hög personalomsättning. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsans uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterpi - En kvalitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Cornelia Berlin; Marina Olsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsterapi; aktivitet och delaktighet; elevhälsa; psykisk ohälsa; arbetsterapeutiska interventioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en av de miljöer som barn spenderar mycket tid i och forskning visar att detta kan påverka deras hälsa. Svenska skolor saknar idag modeller för att förstå och tolka barns svårigheter utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner för unga vuxna med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Erlingsson; Sabrina Rybak; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; psykisk ohälsa; unga-vuxna; vardagliga aktiviteter; intervention; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle ökar psykiska besvär och psykiska diagnoser enormt främst hos unga vuxna mellan 18-29 år. Fler drabbas av psykisk funktionsnedsättning vilket kan leda till att personens vardagliga aktiviteter och balans rubbas. LÄS MER