Sökning: "tidsbegreppet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet tidsbegreppet.

 1. 1. Hur mycket är klockan? : En studie om elevers kunskaper om tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Caroline Ekström; [2017]
  Nyckelord :Ackommodation; analog tid; assimilation; digital tid; klockan; tid; tidsenheter; tidsskillnader; tidsuppfattning.;

  Sammanfattning : Skolan ska ge elever kunskaper om tidsbegreppet för att de ska verka i samhället. Tidsbegreppet är ett matematikområde som innehåller olika delar som elever i slutet av årskurs 6 ska kunna. Problemet är att elever visar svårigheter om tidsbegreppet redan i årskurs 3. LÄS MER

 2. 2. Godtagbara ändamål vid fastighetsbildningenligt 3:1 FBL : - en studie om ”udda” ändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Åsa Fernström; Maria Bergström; [2014]
  Nyckelord :Purpose; odd purpose; foreseeable time; registration of property law; subdivision; uniform application of the rule; cadastral surveyor; social development; Ändamål; ”udda ändamål” överskådlig tid; fastighetsbildningslagen; avstyckning; enhetlig rättstillämpning; förrättningslantmätare; samhällsutveckling;

  Sammanfattning : The main objective with this study was to investigate so called odd purposes acceptable when registrating property along with how social development affects these purposes, furthermore to investigate how the cadastral surveyors estimates a foreseeable time. Tradition and praxis is used for several obvious purposes such as housing, farming, forests, offices and industry. LÄS MER

 3. 3. Tidsbegreppet : En studie om pedagogers användning av begreppet tid i förskolans verksamhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Ann-Charlotte Holmberg; Lena Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Matematik; tid; tidsbegrepp; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att få syn på hur tidsbegreppet används och synliggörs av pedagogerna i förskolan. Studien genomfördes på två kommunala förskolor i Mellansverige. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer. Resultatet visar att tidsbegreppet till viss del anses komplicerat för både pedagoger och barn. LÄS MER

 4. 4. Är du vad du äter? En studie om hur nya konsumtionsvanor kan växa fram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebru Kolveren; Hanna Kleppers Strömberg; Isabella Hildingsson; [2012]
  Nyckelord :matkasse; konsumtion; habitus; identitet; hälsa; behov; gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur inre och yttre faktorer kan bidra till att nya konsumtionsvanor växer fram. Vi har valt att belysa tjänsten Matkasse som ett exempel på ett nytt konsumtionsfenomen. LÄS MER

 5. 5. Jordens metallresurser : En kort överblick över våra viktigaste industrimetaller och deras bildningssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Magnusson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Metaller och gruvdrift är ett ständigt aktuellt ämne. Återanvändning av metaller blir allt viktigare då metaller betraktas som en ändlig resurs. LÄS MER