Sökning: "tidsbrist inom omvårdnaden"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden tidsbrist inom omvårdnaden.

 1. 1. Faktorer som underlättar för barn i samband med nålrelaterade procedurer. Intervjustudie med sjuksköterskor på barnakutmottagning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Haskel; Frida Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Barnakutmottagning; Erfarenheter; Nålrelaterade procedurer; Sjuksköterskor; Stödja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är vanligt förekommande inom barnsjukvården och är barns främsta sjukhusrädsla. Tidigare forskning belyser sjuksköterskans roll i att främja och hantera situationen för att minska barns rädsla och ångest. LÄS MER

 2. 2. BARN SOM ANHÖRIGA - EN STUDIE AV HUR ETT UPPDRAG IMPLEMENTERAS INOM PSYKIATRIN I REGION SKÅNE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Johansson; Bülow Tove; [2019]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; personal; implementering; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en förälder drabbas av psykisk ohälsa finns det risk för att även barnet ska drabbas. Det kan leda till problem i nutid i form av exempelvis den dagliga omvårdnaden av barnet eller försämrad funktion i skolan. I ett längre perspektiv kan förälderns ohälsa ha en inverkan på barnets psykiska utveckling och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals upplevelse av kommunikation med patienter inom autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Persson; Rafaela Saruk; [2019]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en central del i vårdpersonals omvårdnadsarbete. Kommunikationsproblem kan bidra till en mindre personcentrerad vård. När vårdpersonal möter patienter med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning som ofta har kommunikationssvårigheter kan kommunikationsproblem uppstå. LÄS MER

 4. 4. Själslig omvårdnad vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Thor; Fanny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :General literature review; nurse’s perspective; palliative care; soul; support.; Allmän litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskans perspektiv; själ; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter och anhöriga vill ha själsligt stöd från sjuksköterskor när patienter vårdas i livet slut. Sjuksköterskans stöd kan visas genom samtal, tydlig kommunikation, empati, förståelsen att utföra religiösa ritualer och viljan att finnas till för patienten och dess anhöriga. LÄS MER

 5. 5. "Jag är ingen tragedi, Jag är hoppfull"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lobabah Shaimaa El- Daoud; Suaad Gabaire; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; kognitiv funktionsnedsättning; Erfarenheter; Sjuksköterska; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika funktionsstörningar, skador samt sjukdomar som påverkar hjärnan. Patienter med kognitiv funktionsnedsättning förekommer många gånger inom hälsosjukvården. LÄS MER