Sökning: "tidsbudget"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet tidsbudget.

 1. 1. Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Teresa Johansson; [2021]
  Nyckelord :Dairy cows; Time budget; AMS; Cow-calf contact;

  Sammanfattning : Time budgets of dairy cattle are useful to determine the amount of time the cows can allocate to all the behaviours throughout the day. In an automatic milking system (AMS), time budgets are of interest as the individuals are able to choose how to spend the majority of their time, besides the time in the milking robot, and can be used to ensure adequate amounts of time are spent on essential behaviours, such as lying and eating. LÄS MER

 2. 2. Tidsbudgetering som styrverktyg och dess påverkan på revisionen : En kvalitativ studie ur revisionsassistenters perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Gustavsson; Emma Palmborn Olofsson; [2021]
  Nyckelord :time budget; management tools; audit process; IPO-model; tidsbudget; styrverktyg; revisionsprocessen; IPO-modellen;

  Sammanfattning : Inom revision anses personalen vara både den största resursen och kostnaden, därför är det väsentligt att använda denna kapacitet till fullo. Yrket använder styrverktyget tidsbudgetering vilket innebär att anställda i de olika uppdragen får tidsramar att förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Joanna Arkhem; [2021]
  Nyckelord :fölning; stress; övervakningskamera; beteende;

  Sammanfattning : Vid fölning kan allvarliga komplikationer ske som behöver snabba åtgärder. På grund av detta har flera olika metoder för övervakning av dräktiga ston utvecklats. Det finns mycket kunskap kring stoets beteendeförändringar strax inför fölning men det finns få studier som undersökt tidigare tecken på fölning. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sandra Sofia Lindlöf Äikäs; [2021]
  Nyckelord :häst; fölning; smärtbeteende; tidsbudget;

  Sammanfattning : Det kan vara en spännande process att ha ett dräktigt sto och invänta en fölning. Den exakta tidpunkten för fölningen är oftast svår att bedöma vilket leder till långa nätter med fölvaka. När tidpunkten för fölning kommer kan det plötsligt uppstå komplikationer som kräver snabba åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbudget och smärtrelaterat beteende hos hästar med inducerad ortopedisk smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnéa Pålsson; [2020]
  Nyckelord :smärta; häst; etogram; beteende; tidsbudget; ätbeteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER