Sökning: "tidspress"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet tidspress.

 1. 1. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Farhan Warsan; Helena Viveka Önsten; [2022]
  Nyckelord :Teamarbete; upplevelser; operationssjuksköterska; operationssal; kommunikation; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet är ett multiprofessionellt team, där alla parter har en viktig roll i arbetet för att säkerställa patientsäkerheten och få till ett så bra resultat som möjligt för patienter. Ett välfungerande teamarbete på operationssalen bidrar till att öka patientsäkerheten, där operationssjuksköterskan har ett viktigt ansvar att leda arbetet och värna om patienten för att säkerställa god, säker vård. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Bemötande av anhöriga vid patienters dödsfall: ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Dahlström; Hanna Lundén; [2022]
  Nyckelord :A general literature review; communication; education; emotional egagement; grief; Kommunikation; känslomässigt engagemang; litteraturöversikt; sorg; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga anser att sjuksköterskor kan bidra med trygghet i de fall då sjuksköterskorna ger av sin tid och är närvarande. Anhöriga upplever att sjuksköterskor i vissa fall uttrycker sig selektivt och diffust vilket bidrar till att utförliga förklaringar på den döende patientens tillstånd begränsas. LÄS MER

 5. 5. Lärares perspektiv på konflikter mellan högstadieelever: : En kvalitativ studie om konflikt och konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emilia Pettersson; Johanna Reinwalds; [2022]
  Nyckelord :conflict management; high school teachers; adolescent; communication; conflict; konflikthantering; högstadielärare; ungdomar; kommunikation; konflikt;

  Sammanfattning : Lärare har en betydelsefull roll inom skolan att inte bara undervisa eleverna utan att hjälpa dem att trivas och må bra i den sociala miljön. För att eleverna ska känna sig trygga i skolan behöver lärare ständigt jobba med konflikthantering vilket kan vara en stor utmaning, speciellt i arbetet med tonåringar. LÄS MER