Sökning: "tidsserieanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet tidsserieanalys.

 1. 1. Variationer i fertilitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
  Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER

 2. 2. Effekter av Federal Reserves kvantitativa lättnader på NASDAQ-100

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Bavneet Singh; Loke Hagberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid en ekonomisk kris är den konventionella lösningen för att komma ur den en räntesänkning. När den konventionella lösningen inte längre ger någon effekt, vänder centralbanker sig till okonventionell penningpolitik. Okonventionella penningpolitiken som diskuteras i denna uppsats är kvantitativa lättnader (QE). LÄS MER

 3. 3. Applying Human-scale Understanding to Sensor-based Data : Generating Passive Feedback to Understand Urban Space Use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Adam Eriksson; Hugo Uppling; [2021]
  Nyckelord :movement data modelling; urban space use; forecasting; time series; space syntax; Prophet; citizen passive feedback;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how parametrization of large-scale person movement data can contribute to describing the use of urban space. Given anonymous coordinate and timestamp data from a sensor observing an open-air mall, movement-based parameters are selected according to public life studies, behavioral mapping, and space syntax tools. LÄS MER

 4. 4. Predictive vertical CPU autoscaling in Kubernetes based on time-series forecasting with Holt-Winters exponential smoothing and long short-term memory

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Wang; [2021]
  Nyckelord :Kubernetes; Docker; Container; Cloud Native; Cloud Computing; Resource Provisioning; Autoscaling; Predictive scaling; CPU Usage; Seasonality; Exponential Smoothing; Long short-term memory; Time-series Analysis; Kubernetes; Docker; Container; Cloud Native; Cloud Computing; Resursförsörjning; Autoskalning; prediktiv skalning; CPU Användning; Säsongsmässighet; Exponentiell utjämning; långt korttidsminne; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : Private and public clouds require users to specify requests for resources such as CPU and memory (RAM) to be provisioned for their applications. The values of these requests do not necessarily relate to the application’s run-time requirements, but only help the cloud infrastructure resource manager to map requested virtual resources to physical resources. LÄS MER

 5. 5. Univariat tidsserieanalys : En fallstudie i riskhantering på logistikavdelningen, Cytiva Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Martin Trigell; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Risk management; Autoregression; Time series analysis;

  Sammanfattning : There is little room for error when the societally important production must increase in a fast-growing company in the midst of the corona pandemic. In order for production to be able to increase, process flow and an enormous amount of data must be analyzed and described in detail in order to provide a good foundation to be able to create new efficient processes where risks are minimized so that the production can continue without problems. LÄS MER