Sökning: "tidsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet tidsuppfattning.

 1. 1. Patienters upplevelse av sömn på intensivvårdsavdelningen : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adam Halvarsson; Marcus Manglind; [2021]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; sömn; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Försämrad sömn på intensivvårdsavdelningar är ett stort problem. Sömnens funktion är att ge kroppen möjlighet till återhämtning och brist på sömn kan leda till försämrade funktioner i kroppen. Intensivvårdsavdelningen beskrivs vara en högteknologisk miljö med mycket ljud från apparater. LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande : begreppets betydelse och tillämpning i undervisningen för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2021]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiemedvetande; historieundervisning; metodologi; tidsuppfattning; undervisningsmaterial;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få kunskap om lärares syn på begreppet historiemedvetande. Vi vill också få kunskap om hur det utvecklas med hjälp av historieundervisningen i årskurs 1-3 med fokus på metod och material. Detta eftersom historiemedvetande som begrepp är omstritt. LÄS MER

 3. 3. "Det man ska lära i skolan är svårt, så det ska vara lätt att vara i skolan" : En studie om hur grundlärare i årskurs f-3 kan anpassa både undervisning och lärmiljö för att bidra till ökad läsförståelseförmåga hos elever med autism.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Micaela Annas; Carolina Järlstam; [2021]
  Nyckelord :autism; autism spectrum disorder; reading; reading comprehension; adaptations; learning environment; autism; autismspektrumtillstånd; läsning; läsförståelse; anpassningar; lärandemiljö;

  Sammanfattning : This study aims to contribute with increased knowledge about how teaching and learning environment can be designed to increase the conditions for children with autism to achieve the knowledge requirements for reading comprehension in Swedish grade 3, by examining how some elementary teachers describe that they adapt method and environment for students with autism. Theoretical framework consists of Rogoff's socio-cultural theory that all learning can be analyzed through three different lenses: the cultural, the interpersonal and the individual, which together provide a holistic view of learning. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning?Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i begränsat dagsljus : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Golvani; Linda Roos; [2020]
  Nyckelord :Daylight; Experiences; Focus group; Operating room nurse; Qualitative; Well-being; Work Environment; Arbetsmiljö; Dagsljus; Fokusgrupp; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en komplex arbetsmiljö med ansvarför bland annat patientens säkerhet, patientens positionering och att upprätthålla enaseptisk miljö. Av hygieniska skäl samt för att reducera infektionsrisk bör onödigtspring i operationssalen undvikas, vilket kan innebära att operationssjuksköterskanarbetar långa pass utan avlösning. LÄS MER