Sökning: "tie"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet tie.

 1. 1. Exploring Connections within Documented-non-European Immigrants' Social Networks and the Influence of the Connections in Labour Market Integration, Lund-Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Doerte Cudjoe-Teye; [2021]
  Nyckelord :Documented-Non-European Immigrants; Labour Market Integration; Immigrants Social Networks; Social Capital; Networks of Connections; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the labour integration of documented-non-European immigrants into the Swedish labour market through their immigrants' networks. Most documented-non-European immigrants face labour integration challenges due to the lack of specific labour skills. LÄS MER

 2. 2. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 3. 3. Borta bra, men hemma bäst? : En studie om distansarbetets påverkan på idégenerering inom företag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Lindau; Rasmus Sundman; [2021]
  Nyckelord :distansarbete; kreativitet; innovation; idégenerering; social networks; tie strength; idégenereringsprocess;

  Sammanfattning : När covid-19 bröt ut under våren år 2020, tvingades en stor del av svenska företag att snabbt ställa om till distansarbete. Även om det finns omfattande forskning som berör organisatorisk kreativitet och innovation vid distansarbete, saknas det emellertid forskning som undersöker hur detta påverkas av en hastig övergång från kontorsarbete till distansarbete. LÄS MER

 4. 4. From conceptual level to playable game : An exemplary investigation of applying game design theory to practice through the process of design and development

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Elias Faltin; Mikael Ferroukhi; [2020]
  Nyckelord :Reflective Game Design; Digital Games; Game learning; Audiovisual communication; Purposeful Game Design; Disruptive Game Design; Serious Games;

  Sammanfattning : The reflective game design theory outlined by Rilla Khaled (2018) argues for designing disruptive experiences to promote reflection within the player. We decided to design and produce a game based on her theory to then engage with Khaled’s theory critically. LÄS MER

 5. 5. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER