Sökning: "tiggare"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet tiggare.

 1. 1. Rättfärdiga och orättfärdiga tiggare : En kvalitativ analys av Dagligt Allehanda 1768-1774

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonathan Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Fattigdom; tiggeri; socialhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Diskursiva konstruktioner av tiggeri och tiggare En kritisk diskursanalys av politiska ledartexter publicerade i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Borg; Anneli Bergman; [2021-06-08]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; kritisk diskursanalys; fattigdom; politiska ledare;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes vilka diskurser om tiggeri och “tiggare” som framkom i tre dagstidningars ledartexter under tidsperioderna 1998-2000 samt 2013-2015. Dagstidningarna som valdes ut var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet då dessa tre har olika politiska inriktningar. LÄS MER

 3. 3. Tiggeriförbud - när, var, hur och varför? - En undersökning av kommuners utrymme att utfärda tiggeriförbud och de rådande tiggeriförbuden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Erlinge; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; förvaltningsrätt; tiggeri; tiggeriförbud; ordningslagen; rätten till privatliv; rätten till yttrandefrihet; EKMR; regeringsformen; Lacatus v. Switzerland; mänskliga rättigheter; allmän ordning; kommunal normgivning; lokala ordningsföreskrifter; den kommunala självstyrelsen; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish Supreme Administrative Court ruled that it is permitted for municipalities to issue local bans on begging. Since then, fifteen municipalities in Sweden have issued bans on begging, with reference to beggars disturbing the public order. The bans on begging have however been disputed. LÄS MER

 4. 4. ”ATT DU BETER DIG ANNORLUNDA, DET GÖR SÅ ATT MÄNNISKOR DRAR SIG UNDAN" : En kvalitativ studie om personer som lever i hemlöshet och deras situation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Magnusson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : That people in homelessness are beggars and crazy people are preconceptions inherited through generations, and to date, there is still a lot of discrimination towards people living in homelessness. The aim of the study is to investigate people working in non-profitable organisations targeting people in homelessness´s perception of people in homelessness´life situations. LÄS MER

 5. 5. RIKSDAGSDEBATTEN OM NATIONELLT TIGGERIFÖRBUD

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pia Skogslund; [2021]
  Nyckelord :Free-movement; ideology; legislation; national begging ban; power; society; Makt; ideologi; lagstiftning; fri rörlighet; samhälle; nationellt tiggeriförbud;

  Sammanfattning : I denna uppsats har undersökts debatten kring tiggeri. Syftet med studien är att se hur de åtta riksdagspartierna arbetar med sakfrågan samt att generera mer kunskap och förståelse kring fenomenet tiggeri. I uppsatsen undersöks hur diskursen förhåller sig inom svenska staten och inom tidigare forskning. LÄS MER