Sökning: "tiggeriförbud"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet tiggeriförbud.

 1. 1. Tiggeriförbud i Sverige: förenligt med individens frihet? En normativ givet att-analys av riksdagsdebatten om ett införande av ett nationellt tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Nationellt tiggeriförbud; tiggare; normativ givet att-analys; individens frihet; deontologi; konsekvensialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016, the Swedish government released a comprehensive report stating that since 2012, the presence of beggars had become a common sight in towns and cities throughout Sweden. Furthermore, most of the beggars came from Romania and Bulgaria, where they faced discrimination and had few opportunities to support themselves and their families Later, in 2018, the administrative court made a ruling which allowed the municipality of Vellinge to forbid the “passive collection of money” in certain geographical areas. LÄS MER

 2. 2. "Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig" : Legitimeringar och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Lindberg; [2020]
  Nyckelord :tiggeriförbud; legitimeringsanalys; kritisk diskursanalys; kommunalpolitik;

  Sammanfattning : Införandet av tiggeriförbud är en stor och pågående debatt i Sverige. I Stockholm infördes tiggeriförbud i tre kommuner år 2019, Lidingö, Täby och Danderyds kommun. I uppsatsen undersöks ett kommunalpolitiskt beslut om tiggeriförbud i Lidingö kommun och reservationer mot samma beslut. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av en tiggare - En diskursanalytisk studie om debatten kring tiggeriförbud i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Håkansson; [2020]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; tiggeriförbud; diskursanalys; Sverige; debatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begging in Sweden is not a new phenomenon although it is a current issue in Swedish politics, more precisely the issue is focused on a begging ban. This thesis studies how beggars in Sweden are constructed in discourses of a begging ban. LÄS MER

 4. 4. Tiggeri som störande av den allmänna ordningen : En kritisk diskursanalys av samhällsattityder bakom språkliga formuleringar i kommunala tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linda Isfåle; Siri Petersson; [2020]
  Nyckelord :vulnerable EU citizens; Romani people; beggars; begging; poverty; vulnerability; begging ban; municipal regulations; social constructivism; critical discourse analysis; utsatta EU-medborgare; romer; tiggare; tiggeri; fattigdom; utsatthet; tiggeriförbud; lokala ordningsföreskrifter; socialkonstruktivism; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : In order to gain an understanding of how begging is constructed as a societal problem in the local Swedish social context, the aim of this qualitative study was to investigate a number of municipal begging bans in order to make visible societal attitudes that hide behind written language of begging discourse. The data collection method was text collection, and the material was documents in the form of three municipal begging bans (in municipal regulations). LÄS MER

 5. 5. "Men vart leder ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge?" : En fallstudie om hur tiggeri konstrueras i debatten om tiggeriförbud.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Liza Svärdh; Louise Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Beg; begging; tiggeri; social construction; accounts; moraliska redovisningar; problem perspective; problemkonstruktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : But what will be the result of a local ban on begging in Vellinge? : A case study on the construction of begging in the debate regarding a criminalization of begging. The aim of this study was to investigate the social construction of begging in the public debate regarding the criminalization of begging in Vellinge municipality in Sweden. LÄS MER