Sökning: "tilit"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tilit.

  1. 1. Branchen som bygger på tilit : En studie om hur insamlingsorganisationer kontrolleras för att stärka förtroende

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Natalie Danielsson; Maria Äng; [2015]
    Nyckelord :insamlingsorganisationer; förtroende; transparens; ansvarstagande; kontroll;

    Sammanfattning : Insamlingsbranschen har under de senaste åren påverkats av medieskandaler som skakat förtroendet. Skandalerna har tillsammans med en ökad professionalisering av branschen resulterat i ökade krav på kontroll av organisationernas verksamhet för att upprätthålla förtroende. LÄS MER