Sökning: "tilläggstjänster för fastighetsmäklare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tilläggstjänster för fastighetsmäklare.

 1. 1. Fastighetsmäklarföretagets marknadsföring och tilläggstjänster i tjänsteerbjudandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Angelica Jonsson; Tilde Malmo; [2013]
  Nyckelord :Services marketing; real estate agent; customer satisfaction; additional services; word-of-mouth; service offer; relationship marketing; homestaging; Tjänstemarknadsföring; fastighetsmäklare; kundtillfredsställelse; tilläggstjänster; word-of-mouth; tjänsteerbjudande; relationsmarknadsföring; homestaging;

  Sammanfattning : En av de största affärerna vi gör i livet är förmodligen då vi köper bostad. Idag råder det en relativt hård konkurrens bland både fastighetsmäklarföretag och fastighetsmäklare. Det gäller därför att leverera tjänsten bättre än konkurrenterna, för att kunna bli ett framgångsrikt fastighetsmäklarföretag på dagens marknad. LÄS MER

 2. 2. Offering of support services : threat or opportunity for the estate agency branch?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sara Ravell; [2007]
  Nyckelord :additional services; estate agency; support service and peripheral business; estate agent; estate agents act; facility service; impartial middleman; fastighetsförmedling; fastighetsmäklare; Fastighetsmäklarlagen; förtroenderubbande sidoverksamhet; konsumentskydd; kringtjänster; opartisk mellanhand; sidotjänster; sidoverksamhet och tilläggstjänster.;

  Sammanfattning : During several years influencing opinions has been working for a renewal of the Estate agents act. One of the matters that the Commission of Inquiry is handling is the question whether estate agents will be permitted to offer support services to their customers. LÄS MER