Sökning: "tilläggsupplysningar"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet tilläggsupplysningar.

 1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 2. 2. SANNING MED MODIFIKATION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Angelica Olsson; Matilda Svanberg; [2020-01-28]
  Nyckelord :Regelefterlevnad; Balanskravsutredning; Kommunal redovisning; Tilläggsupplysningar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsen syftar till att undersöka svenska primär-kommuners regelefterlevnad av balanskravsutredningen. I studien eftersöks också faktorer som kan förklara den observerade regelefterlevnaden. LÄS MER

 3. 3. Revisionskvalitet och följsamhet mot redovisningsreglering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Thor; [2018-06-14]
  Nyckelord :revision; revisionskvalitet; redovisning; kommun; kommunal särart; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunalsektor (se exempelvis Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson & Tagesson 2014;Donatella med flera 2018) som kommunal sektor i andra länder (Verbruggen med flera2011) har försökt förklara redovisningsval utifrån olika mått på revisionskvalitet.Revisionskvalitet innebär i detta fall att revisorn har förmågan att upptäcka ochoberoendet att rapportera om brister i redovisningen (DeAngelo 1981). LÄS MER

 4. 4. Har upplysningar trissat upp VD:s ersättning? : En granskning av tilläggsupplysningarnas påverkan på ersättningen till verkställande direktör

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ida Halldin; Charlotta Hägg; [2016]
  Nyckelord :CEO compensation; Disclosures; Signaling theory; Market for managers; Motivation theory; Ersättning till VD; Tilläggsupplysningar; Signaleringsteori; Marknaden för VD; Motivationsteori;

  Sammanfattning : Forskningsproblem         Under 2006 infördes en lagändring kring att ersättning till VD måste specificeras i tilläggsupplysningar i årsredovisningen. Reglerna infördes från politikernas håll för att se en mer återhållsam ersättning till VD och återupprätta de senaste årens minskade förtroende för näringslivet. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningen av den svenska redovisningstillsynen och tillsynens påverkan på goodwillredovisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Brink; Christian Wang; [2015-01-27]
  Nyckelord :Goodwill; immateriella tillgångar; tillsyn; tillämpning; nedskrivning; intangible; asset; enforce; enforcement.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Efter införandet av IFRS 2005 har redovisning av goodwill visat sig vara ett problematiskt område rörande redovisning av förvärv och nedskrivningar. Studier har visat kopplingar till att tillsynen har inverkan på nedskrivningar. LÄS MER