Sökning: "till-covered eskers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden till-covered eskers.

  1. 1. Moräntäckta rullstensåsar i Västerbottens inland

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :Anna Lynam; [2013]
    Nyckelord :till-covered eskers; cold based deglaciation; late Weichselian; Västerbotten;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to map the distribution of till-covered eskers in the inland of Västerbotten County in northern Sweden. The top layers of big eskers along the valleys of Öre River, Ume River and Vindel River were investigated through shallow digging. LÄS MER