Sökning: "tillagning"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet tillagning.

 1. 1. Kan marinering av kött reducera uppkomsten av heterocykliska aminer vid tillagning? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Beatrice Lindh Dillon; [2019]
  Nyckelord :Heterocyclic amines; meat; cooking process; marinade; food; food process; health; aromatic; spices; herbs; beer; wine; Heterocykliska aminer; kött; tillagning; marinering; mat; livsmedel; hälsa; arom; kryddor; örter; vin; öl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 20 mutagena ämnen har detekterats i tillagade livsmedel. Till dessa räknas heterocykliska aminer. Studier har visat att dessa aminer kan orsaka mutationer och därmed öka risken för att utveckla cancer. Heterocykliska aminer bildas under tillagning av kött i höga temperaturer genom Maillardreaktionen. LÄS MER

 2. 2. Drivers and Barriers for Reducing Food Waste in School Kitchens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Marika Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; food production; school kitchens; public kitchens; change management; change; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Of the food produced for human consumption, one-third is lost or wasted. Food waste has an impact on the environment in several ways and it is thus required to reduce food waste in all parts of the value chain. The objective of this thesis is to identify drivers and barriers for implementing food waste reducing strategies in school kitchens. LÄS MER

 3. 3. En universallösning för reducering av matsvinn? : En studie om möjligheten att minska de kommunala skolkökens matsvinn med hjälp av styrningsverktyget lean

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Anderstedt; Elin Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Public Sector; food waste; lean; municipal school kitchens; Offentlig verksamhet; matsvinn; lean; kommunala skolkök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett behov att finna strategier för att minska matsvinnets negativa miljöpåverkan har identifierats inom svensk offentlig sektor. De dagliga tallriksavskrapen inom kommunala skolkök kostar samhället miljonbelopp, dessutom uppstår ytterligare matslöseri vid tillagning. LÄS MER

 4. 4. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Amanda Löfdahl; [2018]
  Nyckelord :kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Sammanfattning : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av utbud och måltidsprocess : Med fokus på specialkoster i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :specialkost; sjukhus; allergi; intolerans; konsistensanpassning; religiös kosthållning; etisk kosthållning; måltidsprocess; kommunikation; måltidsorganisation; Flexi; Sörmland; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjukhusmaten har stor betydelse för patientens tillfrisknande, men trots detta slängs stor del av maten och många patienter lider av undernäring. En inlagd patient behöver energi- och näringstät kost, men för att patienter med sjukdomar och åkommor ska kunna äta maten krävs individanpassning av måltiderna. LÄS MER