Sökning: "tillagningskök"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet tillagningskök.

 1. 1. Närlagat eller levererat? En kvantitativ studie kring grundskoleelevers nöjdhet med skolmåltideni Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Andreas Lindström; Isatou Touray; [2021-10-22]
  Nyckelord :barn; FAMM; grundskola; mottagningskök; tillagningskök;

  Sammanfattning : Offentlig sektor är en stor aktör inom kostproduktion och måltidsservice i Sverige där 1,3 miljoner skolmåltider produceras dagligen. Forskare och organisationer har tidigare studerat olika aspekter av elevers nöjdhet med skolmåltiden, mindre undersökt är dock utifrån de olika distributionsformer, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av vegetariska måltider på förskolan : En enkätundersökning bland svenska förskolor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Gerd Azzarri Klingström; Ingrid Berg; [2020]
  Nyckelord :Vegetariskt; förskolan; tillagningskök; mottagningskök; enkät;

  Sammanfattning : Abstract Background Children have an open mind to learn what to eat and the preschool has unique opportunities to influence food habits and attitudes in a positive direction, in a fun and natural way that promotes a healthy lifestyle with good eating habits. There are nutritional benefits to a well-planned vegetarian diet that can lead to lifelong positive habits and health effects if you start eating at a young age. LÄS MER

 3. 3. Arkitektur för generationer : Koncept för samlokalisering av förskola och vård- och omsorgsboende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Elvira Andersson; Evelina Engman; [2020]
  Nyckelord :barn; äldre; samverkanshus; arkitektur; samnyttjande av lokaler; fysisk miljö; generationer;

  Sammanfattning : Behovet av fler förskoleplatser och fler bostäder för äldre ökar i takt med pågående urbanisering, kommunala besparingar som leder till nedskärning av olika verksamheter och att vi tenderar nå en högre livsålder. Förskolor och vård- och omsorgsboenden har ett antal gemensamma nämnare för sina målgrupper. LÄS MER

 4. 4. Styrning av måltidsorganisationer i förskola, grundskola och äldreomsorg : En jämförelse mellan olika kommuntyper i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Offentliga måltider är ett tvärprofessionellt område och lokal autonomi, varierande behov samt förhållanden inom och mellan kommuner resulterar i skillnader gällande organisation och styrning av måltidsorganisationer. För att underlätta jämförelser och analyser mellan och inom olika kommuner kan dessa fördelas i kommuntyper baserade på antal invånare i den största tätorten. LÄS MER

 5. 5. Balansera arbetsbelastning med goda relationer : En kvalitativ studie om förskolekockars upplevelser av att arbeta med specialkost

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ronja Jansson; Axel Lilliestråle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på specialkost inom förskola och skola har under senare år ökat vilket medför större arbetsbelastning för kökspersonalen som arbetar där. Tidigare forskning visar att kökspersonal har börjat ifrågasätta om alla specialkoster är befogade. LÄS MER