Sökning: "tillfällig exemplarframställning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tillfällig exemplarframställning.

 1. 1. Upphovsrättsligt intrång vid automatiserad datorstödd analys av information - Om användningen av data vid text- och datautvinning innebär ett upphovsrättsligt intrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linn Månsson; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; ensamrätt; exemplarframställning; Copyright; Text- och datautvinning; Text och data mining; DSM-direktivet; KDD; tillfällig exemplarframställning; mode algoritmer; myndighetsbeslut; Government decisions; fashion algorithms; Infosoc-direktivet; Intellectual property; IP; Artificiell intelligens; AI; intrång; EU-rätt; EU-law; DSM-directive; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay studies the problem between text and data mining (TDM) and copyrighted works. Through technological development, TDM is used, among other things, to make automated decisions in the authorities and in the fashion industry as tools that find similarities between different garments. LÄS MER

 2. 2. Streaming av olovligt tillgängliggjorda verk : En upphovsrättslig analys i ljuset av informationssamhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Park; [2016]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; streaming; exemplarframställning; exemplarframställningsrätten; tillfällig; tillfällig exemplarframställning; infosocdirektivet art. 5.1; artikel 5.1; URL 11a; undantagsbestämmelsen; vinstsyfte; laglig användning; självständig ekonomisk betydelse; tillfälliga exemplar; mångfaldigande; integrerad och väsentlig del i en teknisk process; integrerad och väsentlig del; primärminne; sekundärminne; flyktig; underordnad; självständig ekonomisk betydelse; olovlig streaming;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Oväder vid horisonten - Upphovsrättsliga problem avseende molnbaserade datatjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Victor Holmström Van Der Weyden; [2013]
  Nyckelord :cloud computing; molnbaserade datatjänster; upphovsrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den digitala teknikens utveckling har sedan långt tillbaka inneburit ett hot mot upphovsrätten. Under de senaste åren har Cloud Computing, eller molnbaserade datatjänster, framstått som ett allt intressantare forsknings- och tillämpningsområde inom teknikbranschen. LÄS MER