Sökning: "tillfällig frånvaro"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tillfällig frånvaro.

 1. 1. En aktionsforskningsstudie om fysisk inkludering : En elevs rätt att passa in

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ida Bjärnstedt; Hanna Apelqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktionsforskningen belyser en problematik kring fysisk inkludering. Studien är genomförd med en elev i årskurstvå som har koncentrationssvårigheter, ogillar att befinna sig i större grupper samt har svårt med höga ljudnivåer. Därav befann han sig vid utgångsläget till stor del utanför klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Disciplinåtgärder i arbetslivet - utifrån ett anställningstrygghetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Botéus; [2007]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Examensarbetet diskuterar bruket av disciplinåtgärder, och andra närbelägna arbetsledningsåtgärder, utifrån ett anställningstrygghetsperspektiv. Rätten att tillgripa disciplinåtgärder baseras på vad som är avtalat, antingen i det personliga anställningsavtalet eller i kollektivavtal, samt i lag för vissa offentligt anställda. LÄS MER

 3. 3. Med fokus på fredssoldatens barn : En småskalig studie av hur barn och familj hanterat situationen i samband med en förälders utlandstjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mimmi Ingman; [2006]
  Nyckelord :barn och förälder; familjeliv; tillfällig frånvaro; internationell tjänstgöring; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to study the family situation in connection to the absence of one parent due to participation in international peacekeeping and peace enforcement operations. Focus was on the temporarily absent parent's point of view. The study was based on five interviews with parents shortly after their returning home. LÄS MER