Sökning: "tillfällig nyttjanderätt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tillfällig nyttjanderätt.

 1. 1. Utbyggnad av väg och järnväg : Principer för hantering av markåtkomst och ersättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Christian Andrejev; Jesper Ask; [2020]
  Nyckelord :Markåtkomst; tillfällig nyttjanderätt; lika behandling; väg och järnväg;

  Sammanfattning : Fungerande infrastruktur är viktigt för att samhället ska fungera. Det är därför också viktigt att Trafikverket och kommuner får tillgång till mark för utbyggnad av bland annat vägar och järnvägar. Samtidigt görs ett intrångi någons enskilda äganderätt. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst vid sidan av befintlig väg : Åtgärdsförslag gällande siktröjning längs riksväg 25

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Isabell Nerman; [2018]
  Nyckelord :tree removal; land access; wildlife accidents; siktröjning; siktgallring; markåtkomst; viltolyckor;

  Sammanfattning : Siktröjning är en viltolycksförebyggande åtgärd som används för att skapa bättre siktförhållanden för trafikanter och djur genom att gallra träd och röja sly längs vägkanten. Förutom ökad sikt medför även åtgärden att vägen torkar upp snabbare eftersom att solstrålarna når vägen bättre när skymmande träd avlägsnas. LÄS MER

 3. 3. Arbetsområde vid ledningsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Per Andersson; Klas Bergström; [2015]
  Nyckelord :Ledningsrätt; arbetsområde; fastighetsbildning; nyttjanderätt; Utility easement; construction area; property formation; usufruct; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Utility Easement Act is used to provide land for conduits. It gives the owner of the conduit the right to construct and maintain conduits of various types on the land. The decision about utility easement is taken by a cadastral surveyor at the Swedish National Land Survey and is a perpetual right. LÄS MER