Sökning: "tillfälliga förbindelser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden tillfälliga förbindelser.

 1. 1. Dejtingens skiftande landskap – En empirisk studie om heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att dejta på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malva Eriksson Sinclair; [2021]
  Nyckelord :Landsbygd; online dejting; heterosexuella relationer; tillfälliga förbindelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samtida dejtingkulturen begreppsliggörs i forskning och litteratur i regel utifrån urbana och digitala förhållanden genom att betona en ökad tillgång till ett nästintill obegränsat utbud av potentiella partners, vilket resulterat i en snabbare och större utbytbarhet av kärleksrelationer och tillfälliga förbindelser. Syftet med denna studie är att nyansera framställningen av dejting som en urban företeelse genom att undersöka heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att bo på landsbygden och dejta. LÄS MER

 2. 2. Let's Talk about Sex, Baby! - En kvantitativ studie om universitetsstudenters motivation och attityd till tillfälliga sexuella förbindelser kopplat till självkänsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Björklund Jonsson; Filippa Bexell; [2021]
  Nyckelord :Tillfälliga sexuella förbindelser; self-determination theory; självkänsla; sexuella attityder; hookup culture; sex; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aimed to investigate the phenomenon “hookups”, or casual sex among Swedish university students. With self-determination theory and the cognitive dissonance theory as the foundation we hypothesised that one’s level of motivation and attitude for hooking up would predict how it affects self-esteem. LÄS MER

 3. 3. Ad hoc-diplomaten och den temporära beskickningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Kristensson; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; Diplomati; Diplomater; Ad hoc-diplomater; Temporära beskickningar; Tillfälliga sändebud; Beskickning; Beskickningar; The Convention on Special Missions; Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diplomatic delegations sent by a state to conduct specific tasks are internationally referred to as special missions. This type of diplomacy is regulated through the Convention on Special Missions which also states the terms of immunity for the so-called ad hoc diplomats. LÄS MER

 4. 4. Tillfällig anställning och psykologiskt kontrakt : Bemanningscentrum, Nynäshamns kommun

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Larsson; Panna Szabó; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användningen av tillfällig arbetskraft ökar och är numera ofta en integrerad del i många verksamheter. Tillfälligt anställda har generellt sett sämre förbindelser med verksamheterna där de arbetar. I samband med att fenomenet ökar uppkommer frågor kring vad det skapar för sorts arbetsklimat och relationer på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Stop in the name of love. En pilotstudie om några ungdomars tankar kring oskyddat sex

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emma Häggmark; Jennie Fjellman; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/kurskod: Barnmorskeprogrammet/Reproduktiv och perinatalhälsa Examens arbete II, OM 1660.... LÄS MER