Sökning: "tillfälliga platser"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden tillfälliga platser.

 1. 1. Faktorer som hindrar respektive möjliggör etablering av en förbättringskultur : En jämförelse mellan två olika svenska branscher

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sara Sjöström; Dilber Dogan; [2019]
  Nyckelord :Organizational culture; continuous improvement; total quality management; Förbättringskultur; Företagskultur; Offensiv kvalitetsutveckling; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Ständiga förbättringar är något de flesta företag, oavsett bransch, säger att de arbetar med. Dock har branscherna olika förutsättningar när det gäller arbetet med ständiga förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Från underutnyttjade ytor i staden till attraktiva områden : En studie om hur tillfälliga bostäder kan bidra till ett multifunktionellt stadsområde

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gabriel Mitro; Gabriel Östlund; [2019]
  Nyckelord :Modular houses; Underutilized sites; Temporary building permit; Small-scale water system; CLT; Modulhus; Underutnyttjade platser; Temporära bygglov; Småskaligt VA-system; KL-trä;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet är en problematik som bland annat Boverket belyser och som idag är aktuell i flera kommuner, nämligen att kommunerna vill bygga tätare, mer yteffektivt och funktionsblandat. Samtidigt är bostadsbristen fortfarande ett problem i flera kommuner. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet i det tillfälliga offentliga rummet : Fallstudie av möjligheter och nackdelar för sommargågata på Östra Ågatan i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sara Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Public places; placemaking; temporary use; accessibility; inclusive design; urban design qualities; Offentliga platser; platsskapande; tillfällig användning; tillgängliga miljöer; inkluderande design; urbana design kvalitéer;

  Sammanfattning : Ett socialt hållbart samhälle utgår från att skapa en miljö där alla individer respekteras och ges lika möjligheter att delta i samhället. Offentliga mötesplatser har en viktig funktion i den sociala hållbarheten med att vara inbjudande, trygga och tillgängliga. LÄS MER

 4. 4. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 5. 5. All arkitektur är temporär

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jon Bossuyt; [2018]
  Nyckelord :tomrum; temporär; arkitektur; tillfällig; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det finns i vårt arkitekturhistoriska arv en generell idé om byggnader och städer som beständiga. I japansk tradition finns däremot ett mer flyktigt förhållnings­sätt till arkitektur. Detta syns i bland annat Ise Jingu: en shintoistisk helgedom i Japan som var tjugonde år återuppbyggs. LÄS MER