Sökning: "tillförlitlighet interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden tillförlitlighet interaktion.

 1. 1. "Att låsa upp det tysta barnet" : En kvalitativ studie om hur förskollärare bemöter och arbetar med det tysta barnet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jennifer Frih; Frida Melldén; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; blyg; det individuella barnet; förskollärare; olikheter; temperament; tillbakadragen och tyst.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare bemöter tysta barn i förskolans verksamhet. Studien grundas på en kvalitativ ansats med utgångspunkt ur fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares användning av digitala verktyg : En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder digitala verktyg för att utveckla barns språk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Moa Kristoffersen; Anneli Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Digital tools; preschool; preschool teacher; language development; didactics; Digitala verktyg; förskola; förskollärare; digitalisering; språkutveckling; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares perspektiv på sitt arbete med digitala verktyg för att stimulera barns språkutveckling. Studien är kvalitativ och insamlingen av den empiriska datan genomfördes genom tre semistrukturerade intervjuer med tre förskollärare i varje grupp. LÄS MER

 3. 3. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 4. 4. Pointing Techniques in AR : Design and Comparative Evaluation of Two Pointing Techniques in Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arham Bengani; [2021]
  Nyckelord :Augmented reality; AR; technology-enhanced learning; pointing in augmented reality; gestures in augmented reality;

  Sammanfattning : At present, human-computer interaction (HCI) is no longer limited to traditional input hardware like mouse and keyboard. In the last few years, Augmented and Virtual Reality (AR, VR) have dramatically changed the way we interact with a computer. LÄS MER

 5. 5. The Future of Human-Robot Interaction : A socio-economic Scenario Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Benedikt Krieger; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advancing research in an interdisciplinary field such as robotics is a complex undertaking. Seldom, it is moved beyond the scope of an individual science and the challenges from other fields of research are incorporated. Research on Human-Robot Interaction (HRI) is attributed interdisciplinarity and, thus, is a case in point. LÄS MER