Sökning: "tillförlitlighet och validitet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden tillförlitlighet och validitet.

 1. 1. KUNSKAPER OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Engdahl; [2020-06-01]
  Nyckelord :NPF; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. LÄS MER

 2. 2. Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. LÄS MER

 3. 3. Kariesriskbedömning inom barn- och ungdomstandvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Tintin Brax Österholm; Emina Muric; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; CAMBRA; Caries risk assessment; Cariogram; Children; Decision support R2; Barn; Beslutsstöd R2; CAMBRA; Cariogram; Kariesriskbedömning; Ungdomar;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study was to compile scientific studies that studied the reliability of the caries risk assessment instruments (CAMBRA, Cariogram and R2) and their capacity to predict future caries development in children and adolescents. Method: The study is a general literature study based on scientific articles obtained from the databases Dentistry & Oral Sciences source (DOSS), PUBMED, CINAHL, SwePub and SveMed+. LÄS MER

 4. 4. Test-retest reliability and construct validity of three golf specific rotational power tests in 1080 Quantum : and a presentation of the power-force-velocity profiles of elite level golfers

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bálint Paulovics; [2018]
  Nyckelord :force; velocity; profile; validity; reliability; golf; performance; test; rotational exercise; force-velocity profile; kraft; hastighet; profil; validitet; tillförlitlighet; golf; prestanda; test; rotationsövning; krafthastighetsprofil;

  Sammanfattning : Background: Evaluation of power-force-velocity profiles in ballistic push-offs and in sprint movements are beneficial to enhance sport performance. There have only been a few studies investigating force-velocity profiles in rotational movements and there have not been any studies conducted on golf specific rotational movements. LÄS MER

 5. 5. Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit : en jämförelse av två smärtskalor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :osteoartrit; kronisk smärta; Helsinki Chronic Pain Index; Canine Brief Pain Inventory; smärtskala;

  Sammanfattning : Mer än 20% av hundar över ett års ålder drabbas av osteoartrit. Det är en ledsjukdom med förslitning av ledbrosket, benpålagringar och ofta inflammation i ledkapseln som följd. Sjukdomen leder till kronisk smärta och sänkt livskvalitet hos de hundar som inte får tillräcklig behandling. LÄS MER