Sökning: "tillfredsställelse med arbetet kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tillfredsställelse med arbetet kvalitet.

 1. 1. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kelly Andersson; Hedda Freij; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Coping; Copingstrategier; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Andersson, K & Freij, H. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Kundtillfredsställelse inom djursjukvården : En studie av intern och extern kundtillfredsställelse vid en distriktsveterinärmottagning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ninnie Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Total Quality Management; customer satisfaction; animal health care; veterinarian; work environment; service quality; communication; Offensiv kvalitetsutveckling; kundtillfredsställelse; djursjukvård; veterinär; arbetsmiljö; tjänstekvalitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Den arbetsrelaterade ohälsan i landet har blivit ett växande problem generellt. Bland veterinärer upplevs arbetsbelastningen vara hög, det är många som funderar på att byta yrke och självmordsfrekvensen är högre än för andra yrkesgrupper. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i arbete med ensamkommande flyktingbarn

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Ewa Sörlin; [2017]
  Nyckelord :Quality; Quality Dimensions; Customer; Customer Needs; Unaccompanied Refugee Children.; kvalitet; kvalitetsdimensioner; kund; kundbehov; ensamkommande flyktingbarn.;

  Sammanfattning : Verksamheter som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, både kommunala och privata, är av lagar och förordningar kravställda på att uppnå god kvalitet. Att uppfylla dessa krav är både avgörande och extremt viktiga för leverans av god kvalitet och tillfredsställelse av kundernas behov. LÄS MER

 4. 4. Borta med vinden : skogsägares erfarenheter av avverkningstjänster efter stormen Ivar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Sandra Vestin; [2015]
  Nyckelord :tjänstekvalitet; kvalitet; Gap-modell; Kano-modell; kundtillfredsställelse; stormskadad skog;

  Sammanfattning : Hösten 2013 stormade det i Sverige ett flertal gånger. En av dem, stormen Ivar, fällde 4,3 miljoner skogskubikmeter privatägd skog med kärnområde i Medelpad och Jämtland. De senaste åren har varit stormtäta och en mängd erfarenheter finns från att hantera stormarnas konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tove Andreasson; Ammie Lindqvist; [2015]
  Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; hemsjukvård; vårdande; samarbete; stöd;

  Sammanfattning : Den palliativa vården i hemmet är olika organiserad i olika delar av landet, men möjligheten att få dö i sitt hem är ett val som alla har rätt till. Vård i hemmet ökar ständigt, dels på grund av en allt äldre befolkning, men även på grund av att fler väljer att dö i hemmet. LÄS MER