Sökning: "tillfrisknande"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet tillfrisknande.

 1. 1. Suicidala patienters erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad - en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Eriksson; Jenny Wetterling; [2019]
  Nyckelord :bemötande; kommunikation; omvårdnad; patienters erfarenheter; relation; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år sker uppemot 1500 suicid i Sverige och närmare tio gånger fler gör suicidförsök. WHO klassar suicid som ett folkhälsoproblem då en miljon människor globalt sett dör till följd av suicid varje år. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad som främjar sömn hos inneliggande patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Ben Djama; Kajsa Gottlieb; [2019]
  Nyckelord :Inneliggande patienter; Personcentrerad omvårdnad; Sömn; Sömnfrämjande metoder; Vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund  Att vårdas på sjukhus kan vara svårt ur många aspekter och som patient tvingas man förhålla sig till en vårdmiljö som inte är optimalt utformad för sömn. En sådan utsatt och sårbar situation leder inte sällan till sömnsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. HUR UPPLEVER PATIENTER ATT SÖMNEN PÅVERKAS VID SJUKHUSVISTELSE?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hulth Olsson; Jasmine Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Sömn; Upplevelse; Sjukhusvistelse; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är en viktig del i patientens tillfrisknande från sjukdom eftersom kroppen återhämtar sig under sömnen. Störd sömn kan leda till sömnbrist som påverkar patienten negativt genom exempelvis nedsatt immunförsvar. Patienters upplevelser av sin sömn vid sjukhusvistelse kan variera men upplevs i många fall negativ. LÄS MER

 4. 4. Det vunna och det förlorade - en fenomenologisk studie av ungas självupplevelser och återhämtning från psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Almqvist Wallin; Moa Geistrand; [2019]
  Nyckelord :psykos; självet; störningar i självet; återhämtning; självupplevelse; tolkande fenomenologisk analys IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att undersöka ungas upplevelser av sig själva före och efter en psykos samt vad de har sett som viktigt för sin återhämtning. Sex unga personer intervjuades med semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades med tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 5. 5. VAD ÄR MITT VAPEN MOT DJÄVULEN, FRÅGAR DU DIG KANSKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Michelle Kotzurek; Erika Wessman; [2019]
  Nyckelord :familj; självbiografier; sociala relationer; spelberoende; tillfrisknande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka och få kunskap om vilken roll sociala relationer spelar i tillfrisknandet från spelberoende. Forskningsmaterialet som användes i denna studie var fyra självbiografier skrivna av personer med erfarenheter av spelberoende. LÄS MER