Sökning: "tillfrisknande"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet tillfrisknande.

 1. 1. Utmattningssyndrom - En livslång resa? : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att (försöka)bli friska från utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jesper Arvidsson; Anna Bergs; [2020]
  Nyckelord :Burnout; exhaustion syndrome; recovery; lifelong adaptation; Utmattningssyndrom; utmattningsdepression; tillfrisknande; livslång anpassning;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att uppnå ökad förståelse för hur kvinnor drabbade av utmattningssyndrom kan uppleva att det är att försöka bli friska samt vad de anser är viktigt för tillfrisknandet. En kvalitativ metod tillämpades där sju kvinnor deltog i semistrukturerade intervjuer varpå tematisk innehållsanalys genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av stigmatisering vid psykisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Viktoria Skeie; [2019]
  Nyckelord :Experience; mental disorders; mental health; psychiatric patients; stigmatization;

  Sammanfattning : Background: Studies have shown that patients suffering from mental illness often feel that they are less well treated in health care than patients who do not suffer from a mental illness. What causes this is that patients with mental illness often become subject to stigmatization in healthcare in general. LÄS MER

 3. 3. Suicidala patienters erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad - en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Eriksson; Jenny Wetterling; [2019]
  Nyckelord :bemötande; kommunikation; omvårdnad; patienters erfarenheter; relation; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år sker uppemot 1500 suicid i Sverige och närmare tio gånger fler gör suicidförsök. WHO klassar suicid som ett folkhälsoproblem då en miljon människor globalt sett dör till följd av suicid varje år. LÄS MER

 4. 4. Anorexia nervosa : Subjektiva upplevelser av tillfrisknande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Karlsson; Lindgren Emma; [2019]
  Nyckelord :anorexia nervosa; tillfrisknande; subjektiva upplevelser;

  Sammanfattning : Abstract Bakgrund: År 2018 levde cirka 190 000 personer i Sverige med en ätstörning varav majoriteten som insjuknade var unga kvinnor. Går en tillbaka 30-40 år i tiden var ätstörningar ett sällsynt problem i samhället, idag däremot är det ett välkänt begrepp inom sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Helldin Boman; Sofie König; [2019]
  Nyckelord :Child; Critical illness; Hope; Nurses; Parents; Allvarlig sjukdom; Barn; Föräldrar; Hopp; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hopp innebär att vi fortfarande tror på en potentiell framtid. När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom orsakar sjukdomen ofta att känslor pendlar mellan hopp och hopplöshet inför de komplikationer som uppstår under sjukdomens gång. LÄS MER