Sökning: "tillgänglig arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden tillgänglig arbetsmiljö.

 1. 1. Artificial Intelligence in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Gobi Sripathy; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Diagnosis; Emergency Department; Ethics; Laws Regulations; Artificiell Intelligens; Sjukvård; Diagnos; Akutmottagning; Etik; Lagar och Förordningar;

  Sammanfattning : Healthcare systems play a critical role in ensuring people's health. Establishing accurate diagnoses is a vital element of this process. As sources highlight misdiagnoses and missed diagnoses as a common issue, a solution must be sought. LÄS MER

 2. 2. Covid-19:s påverkan i skolvärlden : En studie om svenska gymnasielärares psykosociala arbetsmiljö samt skolledningens roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alejandra Meza; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; High school; High school teachers; School management and psychosocial work environment; Covid-19; Gymnasieskolan; Gymnasielärare; Skolledningen och Psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Covid-19 har medfört att viktiga samhällsfunktioner såsom gymnasieskolan blivit påverkad och behövt anpassa sin traditionella undervisning till distansundervisning. Anledningen till att denna studie behövs är för att det saknas forskning och kunskap kring hur gymnasielärare och skolledningen påverkats i sitt arbete av covid-19 i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Byggtekniska, arbetsmiljö, och ekonomiska konsekvenser med hänsyn till plywoodskivans utformning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Simon Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Plywood; Ergo-plywood;

  Sammanfattning : Den svenska byggbranschen strävar efter ständig förbättring och utveckling genom nya byggtekniska lösningar och material.Det finns olika varianter av konstruktionsplywood där bredd och tjocklek varierar. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmåga i ett tidigt skede av arbetsrelaterad psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tove Lassenius; [2020]
  Nyckelord :work related mental disorders; exhaustion syndrome; burnout; clinical burnout; WEIS; occupational therapy; workplace involvement; early interventions; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; stressrelaterad psykisk ohälsa; WEIS; arbetsterapi; arbetsplatsnära åtgärder; tidiga åtgärder;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad psykisk ohälsa orsakar årligen en ansenlig mängd sjukskrivningar. Behovet av allt tidigare åtgärder, som fokuserar på att anpassa arbetskrav med arbetsförmåga samt samhälleliga strukturer som stödjer dessa har framlyfts. En utmaning är den otillräckliga kunskapen om tidiga arbetsplatsnära åtgärder. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter i skolan kan påverka deras skolresultat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Can Incegül; [2020]
  Nyckelord :pedagogics; psychology;

  Sammanfattning : Att gymnasieelever upplever en stor arbetsbelastning är något man ofta får höra. Vårt samhälle idag är ett informationssamhälle ständigt under förändring och i ett liv av förändring krävs det att individen lär sig att bemästra de olika mentala verktyg och strategier som hjälper oss att navigera i en ständigt föränderlig omgivning. LÄS MER