Sökning: "tillgänglig lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden tillgänglig lärmiljö.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
  Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Bildsal eller klassrum, det är frågan! : En observationsstudie om fysisk lärmiljö i grundskolans bildundervisning utifrån ett designteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anahid Shams; [2021]
  Nyckelord :Bildsal; fysisk lärmiljö; bildundervisning; designteori; grundskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att studera den fysiska lärmiljön i grundskolansbildundervisning, genom att undersöka lärmiljöns design och tillgänglig utrustning,för att förstå hur dessa aspekter kan möjliggöra eller hindra eleversbildframställning. Syftet har också varit att fördjupa kunskapen om lärmiljöns roll ielevers kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Blockmodellen : Ett inkluderande lärverktyg och en stödjande strategi för arbete med textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Tromö; Annika Tärnvik; [2021]
  Nyckelord :blockmodellen; inkluderande undervisning; schematisk bild; tillgänglig lärmiljö; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om blockmodellen som matematiskstrategi, hur den kan fungera som stöd för barns och elevers lärande och matematikutveckling iarbetet med textuppgifter i flera led. Studien tar avstamp i det specialpedagogiska uppdraget attförebygga och stödja det pedagogiska arbetet med målet att nå en inkluderandematematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning: den okända funktionsnedsättningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Alma Camo; [2021]
  Nyckelord :Framgångsfaktor; förskola; specialpedagogik; språkstörning;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag I Sverige har 1 av 14 barn språkstörning därför är det av intresse att få kunskap om förskollärarnas upplevelser och olika framgångsfaktorer i arbete med barn som har språkstörning. Pedagoger behöver kunskap och kompetenser kring vad språkstörning är för att kunna möta dessa barn och ge adekvat stöd (Sjöberg, 2014; Nettelbladt 2007; Hallin 2019). LÄS MER