Sökning: "tillgänglighetsanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet tillgänglighetsanpassning.

 1. 1. Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karolina Östberg; [2019]
  Nyckelord :behov; särskilt boende; utemiljö; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : Andelen gamla i Sverige ökar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Fler hamnar på särskilda boenden. Men bara för att personer blir gamla förlorar de inte de grundläggande behov alla människor har av utevistelse och naturnära upplevelser. Detta innebär att stora krav ställs på planeringen av utemiljöer för äldre. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Morell; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighetsanpassning; skyddad natur; naturupplevelser; konflikt;

  Sammanfattning : I Sverige saknas idag tydliga exempel på längre leder i högfjällsmiljöer som är tillgänglighetsanpassade för människor med nedsatt rörelseförmåga. Uppfattningen att det råder en konflikt mellan tillgänglighet och kvaliteten av naturupplevelser försvårar dock motiveringen till anläggningen av sådana leder, särskilt i skyddad natur. LÄS MER

 3. 3. Evalutaion of Sweden’s accessibility requirements for housing

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Astrid Lundman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today all newly constructed accommodations need to complete all the accessibility requirements for housing. This is part of the final goal to achieve a complete existence of only accessible housing with in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Nolegård; Emma Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; anpassningar; lekmiljö; barns lek; barns hälsa; funktionshinder; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Det är viktigt för barn att få lov att leka utomhus, inte bara för att skapa sociala band med barn i sin jämnålder utan även för att utvecklas psykiskt och fysiskt. Barn utvecklar bland annat en bättre självkänsla, får bättre motorik och de lär sig ofta att interagera och lösa konflikter med andra barn genom leken. LÄS MER

 5. 5. Natur för alla : en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :fysisk tillgänglighet; skyddad natur; tillgänglighetsanpassning; tillgängliga leder;

  Sammanfattning : Det finns en tydlig politisk ambition att skyddad natur vara tillgänglig för alla. I många fall är möjligheterna att uppleva Sveriges natur begränsad för människor med nedsatt rörlighet. Att arbeta med tillgänglighetsanpassning av leder är en möjlighet att tillgodose alla människors rätt att vistas i naturen. LÄS MER