Sökning: "tillgänglighetsanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet tillgänglighetsanpassning.

 1. 1. Bedömning av tillgänglighetsanpassning i tågstationsområden för rörelsehindrade : Analys över Marma, Älvkarleby och Skutskär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :William Jonsson; Pontus Littmar; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; Reduced mobility; Train station area; GIS; Estimation; Tillgänglighet; Rörelsehindrade; Tågstationsområden; GIS; Bedömning;

  Sammanfattning : Ett område kan skapa en större tillväxtpotential för samhällets olika aktiviteter genom tillgängliga transportsystem. I arbetet med att tillgänglighetsanpassa transportsystemen är tågstationsområden en viktig faktor. LÄS MER

 2. 2. Hinder och möjligheter till fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning - tillgänglighetsanpassning av idrottslokaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :mattias pousard; Martin Greb; [2022]
  Nyckelord :Funktionsanpassning; paraidrott; idrottsanläggning; folkhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en funktionsnedsättning har länge varit den grupp som utför minst fysisk aktivitet och står därmed i risk att drabbas av de sjukdomar som denna avsaknad av rörelse leder till. Syfte: Med detta i åtanke utfördes denna studie för att undersöka hur lokaler anpassas för att förbättra tillgängligheten i fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Det är inte så lätt att ta sig fram : En fallstudie med fokus på Karlstad tågstations tillgänglighetsanpassning för synskadade och rullstolsburna personer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Kewin Mahmodi; [2022]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Användbarhet; Perrong; Taktila hjälpmedel; Synskadade; Rullstolsburna;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den byggda miljön ska vara tillgänglig för alla människor oavsett hur personen förflyttar sig. Personer med funktionshinder ska inte känna sig begränsad för att vistas i det offentliga rummet. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighetsanpassning av byggnader med kulturhistoriskt värde

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Julia Karlsson; Maja Johansson Leather; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; tillgänglighetsanpassningar; byggnadsminne;

  Sammanfattning : Purpose: To make historical buildings accessible implies changes on the buildings. Because of this, problems can occur regarding which requirements that should befollowed. Should the demands regarding preservation or accessibility be followed?Research shows that specific conflicts arise when historical buildings are made accessible. LÄS MER

 5. 5. En studie om funktionsbyte och tillgänglighetsanpassning för personer med nedsatt rörelseförmåga på Göta hovrätts domstolsbyggnad från 1650 : Från ett förvaltningsperspektiv

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Nathalie Ingmarsdotter; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Several cultural-historical buildings are chosen to be teared down instead of researching the opportunities of maintaining the cultural-historical buildings due to the difficulties of with accessibility adaption in cultural-historical buildings. The lack of antiquarian expertise can be related to the lack of taught antiquarian knowledge in the higher education level regarding construction and architectural engineering. LÄS MER