Sökning: "tillgänglighetsanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet tillgänglighetsanpassning.

 1. 1. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2020]
  Nyckelord :shinrin-yoku; grönska; natur; hälsa; rörelseförmåga; rekreation; återhämtning; naturterapi; skogsterapi; skogsvandring;

  Sammanfattning : Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Fysisk lärmiljö i hem- och konsumentkunskap. - Hur är den anpassad för elevernas förutsättningar?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Bernhardsson; [2020]
  Nyckelord :Disability; accessibility adaption; classrooms; Funktionsnedsättning; tillgänglighetsanpassning; local;

  Sammanfattning : BAKGRUND Skolor har ett renoveringsbehov och elevantalet ökar vilket kräver fler byggnader. Därför finns ett intresse av att uppmärksamma hur klassrum för hem- och konsumentkunskap struktureras för att hjälpa elever med olika behov. LÄS MER

 3. 3. Framtagande av principritningar för tillgänglighetsanpassade gång- och cykelkorsningar i Luleå Kommun

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Christian Rifalk; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighetsanpassning; övergångställe; gång- och cykelvägar; rörelsehindrad; synskadad; trafikmiljöer; ramp; taktila ytor;

  Sammanfattning : Enligt plan- och bygglagen ska allmänna platser kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Anpassningar måste därför byggas in i trafikmiljöerna. LÄS MER

 4. 4. Göteborgs Stads strävan att skapa tillgänglighetsanpassade lekplatser : hur går de tillväga och lyckas de?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sanna Liljestam; [2020]
  Nyckelord :lekplatser; tillgänglighetsanpassning; tillgänglighet; barns lek; funktionsnedsättning; mer åt fler; enkelt avhjälpta hinder; Göteborgs Stad; Park- och naturförvaltningen;

  Sammanfattning : Barn har ett inbyggt behov av att leka. Det är genom leken barn undersöker och tar risker för att på så sätt utmana sig själva och lära sig hantera sin omvärld. Det är även på så sätt som barn utvecklas socialt genom interaktioner med andra. LÄS MER

 5. 5. Samhällets synliga och osynliga hinder : En kvalitativ studie om tillgängligheten i Karlstad

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Hanna Andersson; Louise Berntsson; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; tillgänglighetsanpassning; funktionsnedsättning; självständighet; Karlstad; livsmedelsbutik; tågstation; busstation;

  Sammanfattning : Ett tillgängligt samhälle innebär att alla individer är inkluderade och ska ha samma rättigheter. Trots direktiv och mål som satts upp för flera år sedan angående anpassningar och tillgänglighet för att samhället ska kunna vara till för alla så finns fortfarande brister som försvårar flera människors vardag. LÄS MER